Mesto Trnava

VZN č. 87, ktorým sa ruší VZN č. 77 o zákaze požívania alkoholických nápojov na verejných priestranstvách v meste Trnava

Číslo VZN: 87
Dátum zverejnenia: 21.12.2011 13:50
 
Stav: platné
Platnosť: od 15.7.1996
 

Popis:
ruší VZN 77

 
 

Súvisiaci obsah

Kľúčové slová