Mesto Trnava

VZN č. 88, ktorým sa vydáva doplnok č.1 k VZN č. 85 o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov v bytových domoch vo vlastníctve mesta Trnava

Číslo VZN: 88
Dátum zverejnenia: 21.12.2011 13:50
 
Stav: platné
Platnosť: od 15.7.1996
 

Popis:
novelizuje VZN 85

 
 

Súvisiaci obsah

Kľúčové slová