Mesto Trnava

VZN č. 90 k zverejňovaniu a vylepovaniu plagátov s informatívnym, reklamným a komerčným obsahom

Číslo VZN: 90
Dátum zverejnenia: 21.12.2011 13:50
 
Stav: platné
Platnosť: od 10.10.1996
 

Popis:
ruší VZN 18, VZN 67

 
 

Súvisiaci obsah

Kľúčové slová