Mesto Trnava

VZN č. 95, ktorým sa vydáva doplnok č.2 k VZN č.85 o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov v bytových domoch vo vlastníctve mesta Trnava v znení VZN č. 88

Číslo VZN: 95
Dátum zverejnenia: 21.12.2011 13:50
 
Stav: platné
Platnosť: od 13.12.1996
 

Popis:
novelizuje VZN 85

 
 

Súvisiaci obsah

Kľúčové slová