Mesto Trnava

VZN č. 98, ktorým sa mení VZN č. 78 o chove, držaní a ochrane zvierat na území mesta Trnava

Číslo VZN: 98
Dátum zverejnenia: 21.12.2011 13:50
 
Stav: zrušené
Platnosť: od 1.5.1997 do 23.9.1998
 

Popis:
zrušené VZN 125, novelizuje VZN 78

 
 

Súvisiaci obsah

Kľúčové slová