Občan

Ako postupovať v prípade poškodenia hrobu

Poškodenie hrobu, resp. jeho príslušenstva ohlasuje nájomca hrobu orgánom činným v trestnom konaní, ktoré v závislosti od výšky spôsobenej škody posúdia či ide o trestný čin alebo priestupok. Ak je zistený páchateľ, môže sa škoda vymáhať od neho. V prípade, že poškodenie hrobu zaregistruje správca cintorína oznámi to nájomcovi hrobu.

V zmysle prevádzkového predpisu pohrebísk, nezodpovedá prevádzkovateľ za škody, ktoré nezavinil svojim konaním. Mesto Trnava preto nájomcom hrobových miest odporúča, aby si hroby, vrátane ich príslušenstva, poistili.

Súvisiaci obsah