Občan

Ako postupovať v prípade poškodenia hrobu

Poškodenie hrobu, resp. jeho príslušenstva ohlasuje nájomca hrobu orgánom činným v trestnom konaní, ktoré v závislosti od výšky spôsobenej škody posúdia či ide o trestný čin alebo priestupok. Ak je zistený páchateľ, môže sa škoda vymáhať od neho. V prípade, že poškodenie hrobu zaregistruje správca cintorína oznámi to nájomcovi hrobu.

V zmysle prevádzkového predpisu pohrebísk, nezodpovedá prevádzkovateľ za škody, ktoré nezavinil svojim konaním. Mesto Trnava preto nájomcom hrobových miest odporúča, aby si hroby, vrátane ich príslušenstva, poistili.

Súvisiaci obsah

Chcete vedieť, čo je nové?