Občan

Cintoríny

Od 1. mája 2021 sú prenajímateľom hrobových miest Mestské služby mesta Trnava (Priemyselná 5, 917 01 Trnava, IČO: 00 598 135).
Mestské služby spravujú všetky cintoríny v meste: cintorín na Kamennej ceste, Nový cintorín na ul. T. Vansovej, Evanjelický cintorín na Nitrianskej ceste, cintorín v mestskej časti Modranka a Vojenský cintorín.

Kancelária správy pohrebísk sídli na cintoríne na Kamennej ceste 1.            

Viac informácií o správe pohrebísk

Chcete vedieť, čo je nové?