Občan

Cintoríny

Od 1. mája 2021 sú prenajímateľom hrobových miest Mestské služby mesta Trnava (Priemyselná 5, 917 01 Trnava, IČO: 00 598 135).

Mestské služby spravujú všetky cintoríny v meste: cintorín na Kamennej ceste, Nový cintorín na ul. T. Vansovej, Evanjelický cintorín na Nitrianskej ceste, cintorín v mestskej časti Modranka a Vojenský cintorín.

Kancelária správy pohrebísk sídli na cintoríne na Kamennej ceste 1. Správa pohrebísk zabezpečuje nájomné zmluvy na hrobové miesta, výkopy hrobov a exhumácie, prenájmy obradnej miestnosti, správu a údržbu pohrebísk a domov smútku a taktiež povolenia na vstup do pohrebísk pre kamenárske služby.

V kancelárii sa dá platiť v hotovosti i kartou, prípadne bankovým prevodom na základe vystavenej faktúry. Telefónne číslo kancelárie správy pohrebísk je 0915 972 311, správcu pohrebísk je možné kontaktovať na čísle 0918 800 448.

Úradné hodiny kancelárie správy pohrebísk:

Pondelok: 8.00 - 11.30 h, 12.00 – 16.00 h

Utorok: 8.00 - 11.30 h, 12.00 – 16.00 h

Streda: 8.00 - 11.30 h, 12.00 – 16.00 h

Štvrtok: 8.00 - 11.30 h
, 12.00 – 16.00 h

Piatok: 8.00 - 12.00 h