Občan

Granty a dary

Mesto Trnava venuje mimoriadnu pozornosť rozvíjaniu a skvalitňovaniu mládežníckych, kultúrnych, vzdelávacích, športových aktivít, aktivít v oblasti ekológie i zdravého životného štýlu a zdravotne postihnutých. Túto oblasť svojho záujmu mesto Trnava už tradične niekoľko rokov podporuje formou poskytovania grantov a darov.

Zoznam subjektov, ktoré v stanovenom termíne alebo vôbec nezúčtovali dotáciu pridelenú v roku 2010