Podnikateľ

Hazardné hry prevádzkové prostredníctvom výherných prístrojov

Hazardné hry prevádzkové v zmysle zákona o hazardných hrách
(č. 171/2005 Z. z.)

 1. mesto vydáva rozhodnutie o udelení individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardnej hry prostredníctvom výherných prístrojov na území mesta podľa § 10 a § 22 zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách
  - obsah žiadosti na udelenie individuálnej licencie je upravený v § 20 zákona č. 171/2005 Z. z.
  - správny poplatok za každý výherný prístroj je 1 500 eur podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch; správny poplatok sa uhrádza na účet č. 26925212/0200 alebo 1002482001/5600, VS: 221004140
 2. mesto vydáva rozhodnutie o zmene vydanej individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardnej hry prostredníctvom výherných prístrojov na území mesta Trnava
  - správny poplatok za zmenu individuálnej licencie je 200 eur podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch; správny poplatok sa uhrádza na účet č. 26925212/0200 alebo 1002482001/5600, VS: 221004140
 3. mesto vydáva vyjadrenia k umiestneniu technických zariadení alebo zariadení používaných pri prevádzkovaní videohier na území mesta Trnava
  - správny poplatok za každé vyjadrenie je 100 eur podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch; správny poplatok sa uhrádza na účet č. 26925212/0200 alebo 1002482001/5600, VS: 221004140

Chcete vedieť, čo je nové?