Podnikateľ

Hudba na verejných podujatiach, v obchodoch, službách a prevádzkach

Používate hudbu na verejných podujatiach, v obchodoch, službách a prevádzkach?

Hudobné diela sú majetkom autorov

Hudobné diela sú majetkom autorov a preto s nimi nemožno nakladať bez ich súhlasu. V prípade, že ste používateľom hudby, bez ohľadu na spôsob jej použitia, v zmysle Autorského zákona č.618/2003 Z.z. ste povinný získať licenciu / súhlas na verejné sprístupňovanie hudobných diel a zaplatiť autorské odmeny autorom používaných hudobných diel.

Prostredníctvom SOZA získate súhlas autorov na legálne používanie ich hudobných diel

Slovenský ochranný zväz autorský na základe zmlúv o zastupovaní autorských práv a prostredníctvom recipročných zmlúv so zahraničnými autorskými organizáciami zastupuje 2000 domácich autorov a vydavateľov a viac než 1 milión autorov z celého sveta. Uzatvorením licenčnej zmluvy so SOZA tak získate oprávnenie použiť hudbu týchto autorov legálne a v súlade so zákonom.

Zdroj: www.soza.sk

Chcete vedieť, čo je nové?