Občan

Kam s odpadom

ZBERNÉ DVORY


Zberné dvory sú určené výhradne pre fyzické osoby – občanov mesta Trnavy. Pôvodca odpadu sa preukazuje preukazom totožnosti s vyznačením trvalého bydliska. Odber odpadov sa okrem drobných stavebných odpadov (DSO) uskutočňuje BEZPLATNE.

Zberné dvory v Trnave a ich prevádzkové hodiny

Chcete vedieť, čo je nové?