Občan

Odstránenie poruchy na prípojke IS

Chcem odstrániť poruchu na prípojke IS.

Na referát dopravy a cestného hospodárstva požiadate o vydanie povolenia na zvláštne užívanie miestnych komunikácií a účelových komunikácií vo vlastníctve mesta a zároveň požiadate aj o vydanie určenia na použitie dopravného značenia.

Chcete vedieť, čo je nové?