Občan

Orez stromov a krov

Občan môže požiadať o orez stromov a krov z dôvodu zasahovania korún do chodníkov, ciest, stien a okien bytových domov, spôsobovania neprimeraného tienenia obytných miestností, zachovania rozhľadového poľa na križovatkách.

Takáto požiadavka môže byť nahlásená telefonicky, osobne alebo písomne.
Po preverení opodstatnenosti žiadosti bude následne orez zrealizovaný prostredníctvom spravovateľa zelene.


Všetky potrebné tlačivá sú dostupné aj tu.

Chcete vedieť, čo je nové?