Občan

Poruchy osvetlenia

Ak ste si niekde všimli nefunkčné verejné osvetlenie, môžete to nahlásiť priamo jeho správcovi pre mesto Trnava viacerými spôsobmi.

Cez kontaktný formulár, ktorý je on-line.

>> FORMULÁR NA NAHLASOVANIE PORÚCH OSVETLENIA <<

Prostredníctvom mobilnej aplikácie odfotením QR kódu priamo na lampe či

nahlásením telefonicky na číslo 033/55 36 537 na 24-hodinový dispečing.