Občan

Potvrdenie o trvalom pobyte

K vybaveniu treba predložiť:
- platný doklad totožnosti (občiansky preukaz, pas)

Chcete vedieť, čo je nové?