Občan

Prenájom telocviční na školách

Na doplnení aktuálných údajov pracujeme.  

Obsadenosť telocviční v základných školách

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnava: