Občan

Prevádzkový poriadok na pohrebiskách

Od 1. júna 2020 spravuje trnavské pohrebiská Mesto Trnava. Kancelária správy pohrebísk ostáva na svojom pôvodnom mieste na cintoríne na Kamennej ceste 1.

Správa pohrebísk, ktorá patrí pod novovytvorený odbor komunálnych a cintorínskych služieb Mestského úradu v Trnave, bude zabezpečovať nájomné zmluvy na hrobové miesta, výkopy hrobov a exhumácie, riešiť bude aj prenájmy obradnej miestnosti, správu a údržbu pohrebísk a domov smútku a taktiež povolenia na vstup do pohrebísk pre kamenárske služby.

V kancelárii sa bude platiť v hotovosti i kartou, prípadne bankovým prevodom na základe vystavenej faktúry. Telefónne číslo kancelárie správy pohrebísk je 0915 972 311, správcu pohrebísk je možné kontaktovať na čísle 0918 800 448.

Úradné hodiny kancelárie:

Pondelok: 8.00 – 16.00 hod.
Utorok: 8.00 – 16.00 hod.
Streda:  8.00 – 16.00 hod.
Štvrtok: 8.00 – 16.00 hod.
Piatok:  8.00 – 12.00 hod.
 

VZNč. 543, ktorým sa schvaľuje prevádzkový poriadok pohrebísk na území mesta Trnava

Súvisiaci obsah

Kľúčové slová

Chcete vedieť, čo je nové?