Občan

Pripojenie komunikácie na miestnu komunikáciu

Potrebujem pripojiť komunikáciu na miestnu komunikáciu

Na referát dopravy a cestného hospodárstva požiadate o vydanie povolenia na pripojenie komunikácie na miestnu komunikáciu.