Občan

Triedený zber

Do kontajnerov označených nálepkou „PAPIER, PLASTY, PLECHOVKY, TETRA PAKY“ patrí:

Papier: noviny, časopisy, letáky, katalógy, kalendáre (zbavené kovovej špirály), baliaci papier, papierové obaly od topánok, kozmetiky, kartónový papier.
Nepatrí sem: kopírovací papier, vreckovky, zakladače či iný papier obsahujúci kovové či plastové časti, albumy s fotografiami atď.

Plasty: PET fľaše, plastové fľaše z kozmetiky, čistiacich a pracích prostriedkov, obalové fólie (igelit), plastové prepravky, vedrá atď.
Nepatrí sem: plastové podlahové krytiny, gumu, molitan, plastové fľaše a plastové obaly znečistené nebezpečnými látkami -farbami, lakmi, ropnými produktmi a pod.

Do plastov patria aj kovové plechovky, hliníkové plechovky a Tetra Paky: hliníkové plechovky od nápojov, Tetra Pakové obaly od nápojov, mlieka a iných potravín.
Nepatria sem znečistené konzervy, plechovky a Tetra Paky so zvyškami nápojov a potravín.

Do kontajnerov označených nálepkou „LEN SKLO“ patrí:

Sklo: číre i farebné sklo, sklené fľaše, sklené poháre, okenne tabule bez rámov atď.
Nepatrí sem: porcelán, keramika, zrkadlá, TV obrazovky, žiarovky, žiarivky, neónové trubice, autosklo, teplomery, drôtom vystužené sklo a pod.

Občania rodinných domov separujú odpad vrecovým spôsobom. Sklo triedia samostatne.

Zber bioodpadu

Občan má možnosti:
- odpad odovzdať priamo v mestskej kompostárni
- využiť jarné a jesenné čistenie v meste (uložiť odpad vedľa pristavených veľkoobjemových kontajnerov)
- využiť služby spoločnosti .A.S.A. Trnava s.r.o., ktorá za úplatu zabezpečí pravidelný odvoz alebo pristavenie kontajnera
- bioodpad môže využiť na vlastné kompostovanie

Chcete vedieť, čo je nové?