Občan

Triedený zber

Do kontajnerov označených nálepkou „PAPIER, PLASTY, SKLO“ patrí:

Papier: noviny, časopisy, letáky, zošity, katalógy, kalendáre (zbavené kovovej špirály), baliaci papier, papierové obaly od topánok, kozmetiky, kartónový papier, krabice.
Nepatrí sem: kopírovací papier, vreckovky, zakladače či iný papier obsahujúci kovové či plastové časti, albumy s fotografiami atď.

Plasty: PET fľaše od nápojov a jedlých olejov, plastové fľaše z kozmetiky, drogérie,  čistiacich a pracích prostriedkov, plastové tašky a fólie, plastové prepravky, vedrá atď.
Nepatrí sem: plastové podlahové krytiny, guma, molitan, plastové fľaše a plastové obaly znečistené nebezpečnými látkami - farbami, lakmi, plastové obaly od motorového oleja a farieb.

Do plastov patria aj kovové plechovky, hliníkové plechovky a Tetra Paky: hliníkové plechovky od nápojov, Tetra Pakové obaly od nápojov, mlieka, džúsov a iných potravín.
Nepatria sem znečistené konzervy, plechovky a Tetra Paky so zvyškami nápojov a potravín.


Sklo: číre i farebné sklo, sklené fľaše, sklené poháre, okenne tabule bez rámov atď.
Nepatrí sem: porcelán, keramika, zrkadlá, TV obrazovky, žiarovky, žiarivky, neónové trubice, autosklo, teplomery, drôtom vystužené sklo a pod.


Zber bioodpadu

Do hnedých nádob na BIO:
Patrí:
jemné časti zo záhrad ako pokosená tráva, lístie, vetvičky, slama, podrvené orezy krékov a stromov s max rozmerom 20 cm, šupky z ovocia a zeleniny, rezané a izbové kvety
Nepatria: živočíšne potraviny (mäso, kosti, varené jedlo), tekuté potraviny (polievky, nápoje, oleje a pod.), mliečne výrobky, plienky, exkrementy, uhynuté zvieratá a iný biologický nerozložiteľný odpad.


Občan má možnosti:
- odpad odovzdať priamo v mestskej kompostárni, Skládka komunálneho odpadu - Zavarská cesta
- bývajúci v rodinnej zástavbe využiť jarný a jesenný zber konárov
- bioodpad môže využiť na vlastné kompostovanie

Právnické subjekty majú možnosť:
- právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie (napr. kvetinárstva resp. subjekty), ktoré na základe písomnej žiadosti prejavia záujem o službu zberu  BRKO, majú možnosť zberu tohto odpadu prostredníctvom 240 l hnedých plastových kontajnerov s frekvenciou 1 x týždenne

Zber textil

Do modrých kontajnerov na textil:
Patria: čisté odevy, obuv a doplnky (čiapky a opasky), plyšové hračky, závesy
Neparia: paplóny, vankúše, záclony, koberce, znečistené a poškodené odevy

Zber elektroodpadu

Do červených kontajnerov na drobný elektroodpad:
Patria: televízory, rádiá, počítačová, kancelárska a telekomunikačná technika, elektrické hračky, videá, mobily, digitálne hodinky, svietidlá, variče, ohrievače, kávovary, práčky, elektromotory, ručné elektrické náradie.
Nepatria: -
 

Chcete vedieť, čo je nové?