Občan

Triedený zber

Papier – modré kontajnery

Patrí sem: noviny, časopisy, letáky, zošity, katalógy, kalendáre (zbavené kovovej špirály), baliaci papier, papierové obaly od topánok, kozmetiky, kartónový papier, krabice.
Nepatrí sem: kopírovací papier, vreckovky, zakladače či iný papier obsahujúci kovové či plastové časti, albumy s fotografiami atď.


Plasty – žlté kontajnery

Patrí sem: PET fľaše od nápojov a jedlých olejov, plastové fľaše z kozmetiky, drogérie,  čistiacich a pracích prostriedkov, plastové tašky a fólie, plastové prepravky, vedrá atď.
Do plastov patria aj kovové plechovky, hliníkové plechovky a Tetra Paky: hliníkové plechovky od nápojov, Tetra Pakové obaly od nápojov, mlieka, džúsov a iných potravín.

Nepatrí sem: plastové podlahové krytiny, guma, molitan, plastové fľaše a plastové obaly znečistené nebezpečnými látkami - farbami, lakmi, plastové obaly od motorového oleja a farieb.
Nepatria sem znečistené konzervy, plechovky a Tetra Paky so zvyškami nápojov a potravín.


Sklo – zelené kontajnery

Patrí sem: číre i farebné sklo, sklené fľaše, sklené poháre, okenne tabule bez rámov atď.
Nepatrí sem: porcelán, keramika, zrkadlá, TV obrazovky, žiarovky, žiarivky, neónové trubice, autosklo, teplomery, drôtom vystužené sklo a pod.
 


Biologicky rozložiteľný komunálny odpad (BRKO) – hnedé kontajnery

Patrí sem: jemné časti zo záhrad ako pokosená tráva, lístie, vetvičky, slama, podrvené orezy krékov a stromov s max rozmerom 20 cm, šupky z ovocia a zeleniny, rezané a izbové kvety
Nepatrí sem: živočíšne potraviny (mäso, kosti, varené jedlo), tekuté potraviny (polievky, nápoje, oleje a pod.), mliečne výrobky, plienky, exkrementy, uhynuté zvieratá a iný biologický nerozložiteľný odpad.

Občan má možnosť:
- odpad odovzdať priamo v mestskej kompostárni na skládke komunálneho odpadu (Zavarská cesta),
- obyvatelia rodinných domov môžu využiť jarný a jesenný zber konárov,
- bioodpad môžu občania využiť na kompostovanie v záhrade.

 

Kuchynský bioodpad – bledohnedé kontajnery

Patrí sem: neupravené zvyšky potravín rastlinného aj živočíšneho pôvodu, starý chlieb a pečivo, mliečne výrobky, vajcia a vaječné výrobky, potraviny po záručnej dobe, znehodnotené potraviny, nedojedená strava, resp. zvyšky z taniera, šupy z ovocia a zeleniny, zvyšky z kvetov a rastlín.
Nepatrí sem: plastové, sklenené, kovové a iné obalové materiály, použité jedlé oleje a tuky, zmesový komunálny odpad, nebezpečný odpad (oleje, farby a iné).


Textil – špeciálne modré kontajnery

Patrí sem: čisté odevy, obuv a doplnky (čiapky a opasky), plyšové hračky, závesy
Nepatrí sem: paplóny, vankúše, záclony, koberce, znečistené a poškodené odevy


Drobný elektroodpad – červené kontajnery

Patrí sem: rádiá, počítačová, kancelárska a telekomunikačná technika, elektrické hračky, videá, mobily, digitálne hodinky, svietidlá, variče, ohrievače, kávovary, práčky, elektromotory, ručné elektrické náradie.
Nepatrí sem: veľký elektroodpad

 

Použité jedlé oleje a tuky – špeciálne zberné nádoby

Patrí sem: použitý a prepálený jedlý olej a tuk z kuchyne
Nepatrí sem: iné než jedlé oleje a tuky