Občan

Umiestnenie dopravného značenia, zariadenia

Chcem umiestniť dopravné značenie, dopravné zariadenie

Na referát dopravy a cestného hospodárstva požiadate o vydanie určenia na použitie dopravného značenia.