Občan

Uzávierka komunikácie a zriadenie obchádzky

Potrebujem uzavrieť komunikáciu a zriadiť obchádzku.

Na referát dopravy a cestného hospodárstva požiadate o vydanie povolenia na uzávierku prípadne obchádzku a zároveň požiadate aj o vydanie určenia na použitie dopravného značenia.