Občan

Zriadenie vjazdu do rodinného domu

Potrebujem zriadiť vjazd do rodinného domu

Na referát dopravy a cestného hospodárstva požiadate o vydanie povolenia na zriadenie vjazdu z miestnej komunikácie na susednú nehnuteľnosť.