Mesto Trnava

Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava

názov : Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava
adresa :Hlavná 17, 917 01 Trnava
kontakt : [+]
e-mail: info@skasz.trnava.sk
web: sprava.trnava.sk


Základný účel organizácie:

 • zabezpečenie kultúrnej a športovej činnosti v oblasti
 • rôznych foriem miestnej kultúry a športu (zabezpečenie šírenia filmového
 • umenia, záujmovo-umeleckej činnosti a športových podujatí)
 • výkon správy kultúrnych a športových zariadení vo vlastníctve mesta
 • zabezpečenie informačnej a propagačnej činnosti v rámci
 • Trnavského informačného servisu TiNS


Činnosť nad rámec základného účelu:

 • služby v oblasti reklamy
 • výlep plagátov
 • vydávanie, distribúcia a predaj propagačného materiálu mesta
 • výkon správy príležitostných trhov
 • sprievodcovský, ubytovací, tlmočnícky servis pre turistické skupiny, podnikateľov a individuálnych záujemcov v rámci mesta Trnavy
 • predpredaj vstupeniek na kultúrne a športové podujatia
 • faxové a kopírovacie služby
 • inzertná služba

Organizačná štruktúra

1. Riaditeľ

a) správa organizácie
- ekonomický úsek
- personálny úsek a PaM
- programový a kontrolný úsek
- úsek technický a správy majetku
- kultúrny dom A. Kubáňa
- meštiansky dom Hlavná 17
- Areál zdravia Modranka
- Športový areál na Rybníku
- Športový areál J. Slottu 45
- Bikrosový areál
- Tenisový areál, Šafárikova ulica
- Mestský zimný štadión
- Kúpalisko Kamenný mlyn
- Detské ihrisko Prednádražie
- Baštová veža a hradby

b) úsek ostatných zariadení
- Kino Hviezda
- Mestský amfiteáter
- mestská veža
- plaváreň Zátvor
- mestská športová hala
- kúpalisko Castiglione

Informácia o jednotlivých prevádzkach organizácie:

1) prevádzka kultúrnych zariadení – premietanie filmových predstavení,
vyhliadky z veže

 • Kino Hviezda, Paulínska 1, Trnava
 • Mestský amfiteáter, Halenárska 20, Trnava
 • Kino Stavbár Modranka, Seredská 66, Trnava
 • mestská veža, Štefánikova 1, Trnava

2) prevádzka športových zariadení:

 • plaváreň Zátvor, Rovná 9, Trnava
 • mestská športová hala, Rybníkova 15/A, Trnava
 • kúpalisko Castiglione, J. Slottu 45, Trnava

3) prevádzka TINS: informačná činnosť – TINS Trnava, Trojičné nám. 1, Trnava

4) výkon správy kultúrnych a športových objektov:
Formou prenájmu alebo výpožičky zabezpečuje využitie a údržbu týchto
objektov

 • kultúrny dom A. Kubáňa, Ľudová 37, Trnava – prenájom FIL
 • meštiansky dom Hlavná 17, Trnava – prenájom na spoločenské účely
 • športový areál J. Slottu 45, Trnava – užívateľ FK Lokomotíva a I. FC Trnava
 • Areál zdravia Modranka, I. Krasku 34, Trnava – užívateľ ŠK Trnava
 • športový areál Slávia na Rybníku, Rybníkova 16, Trnava – užívateľ AŠK Slávia Trnava
 • bikrosový areál sídlisko Prednádražie, Trnava užívateľ BMX Trnava
 • tenisový areál Šafárikova 28, Trnava – užívateľ Fortuna Tenis Trnava
 • Mestský zimný štadión, Spartakovská 1/B, Trnava – nájomca EKO REKREA Trnava
 • kúpalisko Kamenný mlyn, Trnava – nájomca EKO REKREA Trnava
 • detské ihrisko Prednádražie, Trnava – užívateľ FC Spartak Trnava
 • baštová veža Bernolákova brána a hradby

5) Komerčná činnosť – výlep plagátov, predaj propagačných materiálov
mesta, sprievodcovský servis pre turistické skupiny v TINS, predpredaj vstupeniek

Správa (vrátane výlepu plagátov):

8.00 – 12.00 a 13.00 – 15.30

Plaváreň Zátvor:

júl – august: 10.00 - 21.30
ostatné mesiace: 8.00 – 13.30 (školy) 13.30 – 20.30

Mestská športová hala:

8.00 – 22.00 denne

kúpalisko Castiglione:

jún: 9.00 – 19.00
júl: 9.00 – 20.00
august: 9.00 – 19.00

Kino Hviezda:

hrací profil:
júl – august: 2 predstavenia denne: 17.30, 19.30,
ostatné mesiace: 3 predstavenia denne: 15.30, 17.30, 19.30
detské predstavenia – nedeľa: 13.30

Mestský amfiteáter

premietanie v období od 10. 5. do 7. 9.
hrací profil – 1 predstavenie denne
máj – jún:: 21.00
júl: 21.30
august – september: 21.00

Stavbár Modranka

hrací profil
júl – august: nehrá sa
ostatné mesiace: 2 predstavenia týždenne
štvrtok, nedeľa: 19.00

Turistické informačné centrum – Región TIRNAVIA

Trojičné námestie 1
Tel.: +421 (0)33/32 36 440
E-mail: info@trnavatourism.sk
Web: www.regiontirnavia.sk

Mestská veža

Trojičné námestie 1

Máj – september
Pondelok – sobota 11.00 - 18.00 h
Nedeľa 15.00 - 18.00 h
Október – apríl
Pondelok - piatok 10.00 - 17.00 h

Obsah tejto stránky spravuje info@skasz.trnava.sk.

 
Chcete vedieť, čo je nové?