Občan

Kontakty

 
 
 
stala.sluzba@msp.trnava.sk
32 36 401, 55 11 555, 159; fax: 32 36 403
 
- Mesto Trnava -
Oficiálna poštová adresa: Mesto Trnava; Hlavná ulica 1; 917 71 Trnava
info@trnava.sk
32 36 101, 32 36 111
 
0917 177 701
 
anton.babka@trnava.sk
32 36 158, 0908 724 605
 
Mgr. Dáša Baďurová
Odbor organizačný a vnútornej správy
referát hospodárskej správy a dodáv. vzťahov
 
Ing. Jana Bajužíková
Odbor stavebný a životného prostredia
referát územného rozhodovania a stav. poriadku
 
Ing. Lenka Balažovičová
Odbor dopravy a komunálnych služieb
referát dopravy a cestného hospodárstva
lenka.balazovicova@trnava.sk
momentálne na MD
 
Mgr. Beáta Balgavá
ZUŠ
riaditeľka ZUŠ Mozartova
 
Mgr. Zuzana Bango
Kancelária primátora
sekretariát primátora
zuzana.bango@trnava.sk
32 36 332, 0905 239 796
 
Mgr. Simona Bangová
Odbor sociálny
terénna sociálna pracovníčka
simona.bangova@trnava.sk
32 36 281, 0917 635 980
 
 
Chcete vedieť, čo je nové?