1 2 3 4 5 6 7
Verejné stretnutie k obnove ihriska na ulici Gejzu Dusíka bude mať podobu susedského pikniku

Verejné stretnutie k obnove ihriska na ulici Gejzu Dusíka bude mať podobu susedského pikniku

Máme za sebou viacero projektov revitalizácií verejných priestorov, ktoré sme realizovali prostredníctvom participatívneho plánovania, teda v spolupráci s občanmi. Najnovší zámer prizvať verejnosť k plánovaniu sa týka detského ihriska na...

23.6.2017 Celý článok

 
Záverečná správa z prieskumu verejnej mienky k revitalizácii parku na Kapitulskej ulici

Záverečná správa z prieskumu verejnej mienky k revitalizácii parku na Kapitulskej ulici

Verejné stretnutie a dotazníky k pripravovanej revitalizácii parčíka na Kapitulskej ulici vyústili do záverečnej správy, ktorá v sebe nesie pripomienky, odporúčania a želania obyvateľov a návštevníkov tejto lokality. Na jej základe bude...

23.6.2017 Celý článok

 
Naďalej trvá čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Naďalej trvá čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Trnave vyhlásilo od 5. júna o 13.30 h na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme v územnom obvode okresu...

23.6.2017 Celý článok

 
Letné horúčavy prinášajú riziká, viete sa účinne chrániť?

Letné horúčavy prinášajú riziká, viete sa účinne chrániť?

Leto okrem dovoleniek môže priniesť aj zdravotné riziká v podobe dehydratácie, spálenia pokožky či celkového kolapsu organizmu. Najdôležitejší je preto v tomto období pitný režim. Piť treba o...

22.6.2017 Celý článok

 
Projekt LUMAT napreduje – pozrite si vizualizáciu lesíka Štrky

Projekt LUMAT napreduje – pozrite si vizualizáciu lesíka Štrky

Projekt LUMAT CE89 spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci programu INTERREG STREDNÁ EURÓPA 2014 – 2020, o ktorom sme vás nedávno informovali, úspešne pokračuje. Vďaka nemu sa zanedbaná lokalita...

22.6.2017 Celý článok

 
21.6.2017
 
21.6.2017
 
21.6.2017
 
20.6.2017
 
19.6.2017
 
19.6.2017
 
16.6.2017
 
15.6.2017
 
13.6.2017
 
12.6.2017
 
 
Kalendár podujatí

Podujatia

Blogy
Chcete vedieť, čo je nové?