Mesto Trnava

Mestský trh

 

Každý piatok a sobotu

od 7.00 do 11.00 h v centre Trnavy

 

 


 

Info pre predajcov

Máte záujem o predaj na trnavskom Mestskom trhu?
Kontaktujte správkyňu trhu na čísle 0905 577 714 alebo na e-maili mestskytrh@smmt.trnava.sk.
 
Podrobnosti o predaji nájdete aj v trhovom poriadku.

 


 

Nájdete nás aj na sociálnych sieťach:

Facebook: skupina Mestský trh Trnava

Instagram: @mestskytrhtrnava

 


 

Články o mestskom trhu: