Mesto Trnava

Kalendár primátora

Plánovaný pracovný program primátora mesta Trnavy
JUDr. Petra BROČKU, LL. M.


Január 2023

2. 1. 2023

- pracovné stretnutia so zamestnancami

3. 1. 2023

- pracovné stretnutia so zamestnancami

4. 1. 2023

- pracovné stretnutia so zamestnancami

5. 1. 2023

- pracovné stretnutia so zamestnancami

6. 1. 2023

Deň pracovného pokoja - Zjavenie Pána (Traja králi)

9. 1. 2023

- pracovné stretnutia so zamestnancami

10. 1. 2023

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- tuzemská pracovná cesta - Bratislava - ministerstvo dopravy a výstavby SR

- pracovné stretnutie - p. Kutlík

11. 1. 2023

- pracovné stretnutia so zamestnancami

12. 1. 2022

- pracovné stretnutia so zamestnancami

13. 1. 2023

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- tuzemská pracovná cesta - Bratislava - Únia miest Slovenska

16. 1. 2023

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- pracovné stretnutie - p. Anová, p. Kovács

17. 1. 2023

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- pracovné stretnutie - p. Lang

18. 1. 2023

- pracovné stretnutia so zamestnancami

19. - 26. 1. 2023

DOVOLENKA

27. 1. 2023

- pracovné stretnutia so zamestnancami

30. 1. 2023

- pracovné stretnutia so zamestnancami

31. 1. 2023

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- tuzemská pracovná cesta - Bratislava - Ministerstvo kultúry SR


Február 2023

1. 2. 2023

- pracovné stretnutia so zamestnancami

2. 2. 2023

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- pracovné stretnutie - p. Šefčík, p. Bavolár

- pracovné stretnutie - p. Benca

3. 2. 2023

- pracovné stretnutia so zamestnancami

6. 2. 2023

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- pracovné stretnutie - p. Bučan, p. Mikulášek

- pracovné stretnutie - p. Bachratý

- pracovné stretnutie - p. Blaho

7. 2. 2023

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- 2. riadne zasadnutie Mestskej rady Mesta Trnava

8. 2. 2023

- pracovné stretnutia so zamestnancami

9. 2. 2023

- pracovné stretnutia so zamestnancami

10. 2. 2023

- pracovné stretnutia so zamestnancami

13. 02. 2023

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- pracovné stretnutie - p. Hirner

14. 02. 2023

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- 2. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva Mesta Trnava

15. 02. 2023

- pracovné stretnutia so zamestnancami

16. 02. 2023

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- pracovné stretnutie - p. Nemec

17. 02. 2023

- pracovné stretnutia so zamestnancami

20. 02. 2023

- pracovné stretnutia so zamestnancami

21. 02. 2023

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- pracovné stretnutie - p. Pospíchal

22. 02. 2023

- zahraničná pracovná cesta - Česká republika - Zlín

23. 02. 2023

- pracovné stretnutia so zamestnancami

24. 02. 2023

- pracovné stretnutia so zamestnancami

27. 02. 2023

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- pracovné stretnutie - p. Gubrický

28. 02. 2023

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- prijatie veľvyslanca Maďarska


Marec 2023

01. 03. 2023

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- pracovné stretnutie - p. Kočíková

- pracovné stretnutie - p. Bachratý

02. 03. 2023

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- pracovné stretnutie - p. Dzama

03. 03. 2023

- pracovné stretnutia so zamestnancami

06. 03. 2023

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- tuzemská pracovnác cesta - Bratislava - p. Dostál

07. 03. 2023

- pracovné stretnutia so zamestnancami

08. - 09. 03. 2023

- zahraničná pracovná cesta - Česká republika - Praha

10. 03. 2023

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- pracovné stretnutie - p. Viskupič, p. Nemec

13. 03. 2023

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- pracovné stretnutie - p. Baláž

- pracovné stretnutie - p. Šrojta

14. 03. 2023

- pracovné stretnutia so zamestnancami

15. 03. 2023

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- pracovné stretnutie - p. Korec

16. 03. 2023

- pracovné stretnutia so zamestnancami

17. 03. 2023

- pracovné stretnutia so zamestnancami

20. 03. 2023

- pracovné stretnutia so zamestnancami

21. 03. 2023

- pracovné stretnutia so zamestnancami

22. 03. 2023

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- pracovné stretnutie - p. Valušek

- pracovné stretnutie - p. Matula

23. 03. 2023

- pracovné stretnutia so zamestnancami

24. 03. 2023

- pracovné stretnutia so zamestnancami

27. 03. 2023

- pracovné stretnutia so zamestnancami

28. 03. 2023

- pracovné stretnutia so zamestnancami

29. 03. 2023

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- tuzemská pracovná cesta - Bratislava - p. Dorocák

30. 03. 2023

- pracovné stretnutia so zamestnancami

31. 03. 2023

- pracovné stretnutia so zamestnancami


Apríl 2023

03. 04. 2023

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- pracovné stretnutie - p. Szabo

04. 04. 2023

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- pracovné stretnutie - p. Slezák

05. - 12. 04. 2023

DOVOLENKA

13. 04. 2023

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- pracovné stretnutie - p. Benkovič

14. 04. 2023

- pracovné stretnutia so zamestnancami

17. 04. 2023

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- prijatie veľvyslanca Českej republiky na Slovensku

18. 04. 2023

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- 3. riadne zasadnutie Mestskej rady Mesta Trnava

19. - 20. 04. 2023

Medzinárodná konferencia MIRRI: „Fórum pre inteligentné mestá a regióny“ - Stará Lesná

21. 04. 2023

- pracovné stretnutia so zamestnancami

24. 04. 2023

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- tuzemská pracovná cesta - Bratislava

25. 04. 2023

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- 3. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva

26. 04. 2023

- pracovné stretnutia so zamestnancami

27. 04. 2023

- pracovné stretnutia so zamestnancami

28. 04. 2023

- pracovné stretnutia so zamestnancami


Máj 2023

01. 05. 2023

Sviatok práce

02. 05. 2023

- pracovné stretnutia so zamestnancami

03. - 05. 05. 2023

- tuzemská pracovná cesta - Podbanské

08. - 12. 05. 2023

- zahraničná pracovná cesta - Lipsko - Velo City 2023

15. 05. 2023

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- pracovné stretnutie - p. Kolek

- prijatie futbalistov FC Spartak Trnava

- prijatie volejbalistiek Hit UCM Trnava

16. 05. 2023

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- prijatie veľvyslanca Švajčiarskej konfederácie

17. 05. 2023

- pracovné stretnutia so zamestnancami

18. 05. 2023

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- pracovné stretnutie - p. Pavlík

19. 05. 2023

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- pracovné stretnutie - p. Hájik

22. 05. 2023

- tuzemská pracovná cesta - Bratislava - zasadnutie K8

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- pracovné stretnutie - p. Slobodová Nováková, p. Behro

23. 05. 2023

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- prijatie hádzanárov - HBC Trnava

24. - 27. 05. 2023

- zahraničná pracovná cesta - Holandsko - Groningen

29. 05. 2023

- pracovné stretnutia so zamestnancami

30. 05. 2023

- pracovné stretnutia so zamestnancami

31. 05. 2023

- pracovné stretnutia so zamestnancami


Jún 2023

01. 06. 2023

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- tuzemská pracovná cesta - Úrad vlády SR

02. 06. 2023

- pracovné stretnutia so zamestnancami

05. 06. 2023

- zahraničná pracovná cesta - UITP Global Summit - Španielsko

06. 06. 2023

- pracovné stretnutia so zamestnancami

07. 06. 2023

- pracovné stretnutia so zamestnancami

08. 06. 2023

- tuzemská pracovná cesta - Snem Únie miest Slovenska - Zvolen

09. 06. 2023

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- tuzemská pracovná cesta - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

 

Archív