Mesto Trnava

Kalendár primátora

Plánovaný pracovný program primátora mesta Trnavy
JUDr. Petra BROČKU, LL. M.


Január 2023

2. 1. 2023

- pracovné stretnutia so zamestnancami

3. 1. 2023

- pracovné stretnutia so zamestnancami

4. 1. 2023

- pracovné stretnutia so zamestnancami

5. 1. 2023

- pracovné stretnutia so zamestnancami

6. 1. 2023

Deň pracovného pokoja - Zjavenie Pána (Traja králi)

9. 1. 2023

- pracovné stretnutia so zamestnancami

10. 1. 2023

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- tuzemská pracovná cesta - Bratislava - ministerstvo dopravy a výstavby SR

- pracovné stretnutie - p. Kutlík

11. 1. 2023

- pracovné stretnutia so zamestnancami

12. 1. 2023

- pracovné stretnutia so zamestnancami

13. 1. 2023

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- tuzemská pracovná cesta - Bratislava - Únia miest Slovenska

16. 1. 2023

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- pracovné stretnutie - p. Anová, p. Kovács

17. 1. 2023

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- pracovné stretnutie - p. Lang

18. 1. 2023

- pracovné stretnutia so zamestnancami

19. - 26. 1. 2023

DOVOLENKA

27. 1. 2023

- pracovné stretnutia so zamestnancami

30. 1. 2023

- pracovné stretnutia so zamestnancami

31. 1. 2023

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- tuzemská pracovná cesta - Bratislava - Ministerstvo kultúry SR


Február 2023

1. 2. 2023

- pracovné stretnutia so zamestnancami

2. 2. 2023

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- pracovné stretnutie - p. Šefčík, p. Bavolár

- pracovné stretnutie - p. Benca

3. 2. 2023

- pracovné stretnutia so zamestnancami

6. 2. 2023

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- pracovné stretnutie - p. Bučan, p. Mikulášek

- pracovné stretnutie - p. Bachratý

- pracovné stretnutie - p. Blaho

7. 2. 2023

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- 2. riadne zasadnutie Mestskej rady Mesta Trnava

8. 2. 2023

- pracovné stretnutia so zamestnancami

9. 2. 2023

- pracovné stretnutia so zamestnancami

10. 2. 2023

- pracovné stretnutia so zamestnancami

13. 02. 2023

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- pracovné stretnutie - p. Hirner

14. 02. 2023

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- 2. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva Mesta Trnava

15. 02. 2023

- pracovné stretnutia so zamestnancami

16. 02. 2023

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- pracovné stretnutie - p. Nemec

17. 02. 2023

- pracovné stretnutia so zamestnancami

20. 02. 2023

- pracovné stretnutia so zamestnancami

21. 02. 2023

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- pracovné stretnutie - p. Pospíchal

22. 02. 2023

- zahraničná pracovná cesta - Česká republika - Zlín

23. 02. 2023

- pracovné stretnutia so zamestnancami

24. 02. 2023

- pracovné stretnutia so zamestnancami

27. 02. 2023

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- pracovné stretnutie - p. Gubrický

28. 02. 2023

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- prijatie veľvyslanca Maďarska


Marec 2023

01. 03. 2023

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- pracovné stretnutie - p. Kočíková

- pracovné stretnutie - p. Bachratý

02. 03. 2023

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- pracovné stretnutie - p. Dzama

03. 03. 2023

- pracovné stretnutia so zamestnancami

06. 03. 2023

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- tuzemská pracovnác cesta - Bratislava - p. Dostál

07. 03. 2023

- pracovné stretnutia so zamestnancami

08. - 09. 03. 2023

- zahraničná pracovná cesta - Česká republika - Praha

10. 03. 2023

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- pracovné stretnutie - p. Viskupič, p. Nemec

13. 03. 2023

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- pracovné stretnutie - p. Baláž

- pracovné stretnutie - p. Šrojta

14. 03. 2023

- pracovné stretnutia so zamestnancami

15. 03. 2023

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- pracovné stretnutie - p. Korec

16. 03. 2023

- pracovné stretnutia so zamestnancami

17. 03. 2023

- pracovné stretnutia so zamestnancami

20. 03. 2023

- pracovné stretnutia so zamestnancami

21. 03. 2023

- pracovné stretnutia so zamestnancami

22. 03. 2023

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- pracovné stretnutie - p. Valušek

- pracovné stretnutie - p. Matula

23. 03. 2023

- pracovné stretnutia so zamestnancami

24. 03. 2023

- pracovné stretnutia so zamestnancami

27. 03. 2023

- pracovné stretnutia so zamestnancami

28. 03. 2023

- pracovné stretnutia so zamestnancami

29. 03. 2023

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- tuzemská pracovná cesta - Bratislava - p. Dorocák

30. 03. 2023

- pracovné stretnutia so zamestnancami

31. 03. 2023

- pracovné stretnutia so zamestnancami


Apríl 2023

03. 04. 2023

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- pracovné stretnutie - p. Szabo

04. 04. 2023

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- pracovné stretnutie - p. Slezák

05. - 12. 04. 2023

DOVOLENKA

13. 04. 2023

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- pracovné stretnutie - p. Benkovič

14. 04. 2023

- pracovné stretnutia so zamestnancami

17. 04. 2023

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- prijatie veľvyslanca Českej republiky na Slovensku

18. 04. 2023

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- 3. riadne zasadnutie Mestskej rady Mesta Trnava

19. - 20. 04. 2023

Medzinárodná konferencia MIRRI: „Fórum pre inteligentné mestá a regióny“ - Stará Lesná

21. 04. 2023

- pracovné stretnutia so zamestnancami

24. 04. 2023

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- tuzemská pracovná cesta - Bratislava

25. 04. 2023

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- 3. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva

26. 04. 2023

- pracovné stretnutia so zamestnancami

27. 04. 2023

- pracovné stretnutia so zamestnancami

28. 04. 2023

- pracovné stretnutia so zamestnancami


Máj 2023

01. 05. 2023

Sviatok práce

02. 05. 2023

- pracovné stretnutia so zamestnancami

03. - 05. 05. 2023

- tuzemská pracovná cesta - Podbanské

08. - 12. 05. 2023

- zahraničná pracovná cesta - Lipsko - Velo City 2023

15. 05. 2023

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- pracovné stretnutie - p. Kolek

- prijatie futbalistov FC Spartak Trnava

- prijatie volejbalistiek Hit UCM Trnava

16. 05. 2023

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- prijatie veľvyslanca Švajčiarskej konfederácie

17. 05. 2023

- pracovné stretnutia so zamestnancami

18. 05. 2023

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- pracovné stretnutie - p. Pavlík

19. 05. 2023

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- pracovné stretnutie - p. Hájik

22. 05. 2023

- tuzemská pracovná cesta - Bratislava - zasadnutie K8

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- pracovné stretnutie - p. Slobodová Nováková, p. Behro

23. 05. 2023

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- prijatie hádzanárov - HBC Trnava

24. - 27. 05. 2023

- zahraničná pracovná cesta - Holandsko - Groningen

29. 05. 2023

- pracovné stretnutia so zamestnancami

30. 05. 2023

- pracovné stretnutia so zamestnancami

31. 05. 2023

- pracovné stretnutia so zamestnancami


Jún 2023

01. 06. 2023

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- tuzemská pracovná cesta - Úrad vlády SR

02. 06. 2023

- pracovné stretnutia so zamestnancami

05. 06. 2023

- zahraničná pracovná cesta - UITP Global Summit - Španielsko

06. 06. 2023

- pracovné stretnutia so zamestnancami

07. 06. 2023

- pracovné stretnutia so zamestnancami

08. 06. 2023

- tuzemská pracovná cesta - Snem Únie miest Slovenska - Zvolen

09. 06. 2023

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- tuzemská pracovná cesta - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

12. 06. 2023

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- prezentácia materiálov na zasadnutie Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva

- pracovné stretnutie - p. Hájik

13. 06. 2023

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- oficiálne prijatie veľvyslanca Ukrajiny na SR

14. 06. 2023

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- tuzemská pracovná cesta - Banská Bystrica - Konferencia o budúcnosti vzdelávania, školstva a práce s mládežou

15. 06. 2023

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- pracovné stretnutie - p. Besedič

- pracovné stretnutie - p. Šrojta

16. 06. 2023

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- pracovné stretnutie - p. Čambál

19. 06. 2023

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- 4. riadne zasadnutie Mestskej rady mesta Trnava

20. - 23. 06. 2023

- zahraničná pracovná cesta - Stuttgart - Urban Future Conference 2023

26. 06. 2023

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- prijatie veľvyslanca Vietnamskej socialistickej republiky na SR

- pracovné stretnutie - p. Jakubík

27. 06. 2023

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- 4. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Trnava

28. 06. 2023

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- prijatie delegácie z mesta Zlín

29. 06. 2023

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- pracovné stretnutie - p. Bučko

30. 06. 2023

- pracovné stretnutia so zamestnancami


Júl 2023

03. 07. 2023

- pracovné stretnutia so zamestnancami

04. 07. 2023

- pracovné stretnutia so zamestnancami

05. 07. 2023

Sviatok svätých Cyrila a Metoda – štátny sviatok SR

06. - 07. 07. 2023

DOVOLENKA

10. 07. 2023

- zahraničná pracovná cesta - Mesto Břeclav

11. 07. 2023

- pracovné stretnutia so zamestnancami

12. 07. 2023

- pracovné stretnutia so zamestnancami

13. 07. 2023

- pracovné stretnutia so zamestnancami

14. 07. 2023

- pracovné stretnutia so zamestnancami

17. 07. 2023

- pracovné stretnutia - p.  Baša, p. Pikna

18. 07. 2023

- pracovné stretnutia so zamestnancami

19. 07. 2023

- zahraničná pracovná cesta - Brno

20. 07. 2023

- pracovné stretnutia so zamestnancami

21. 07. 2023

- pracovné stretnutia so zamestnancami

24. 07. 2023

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- pracovné stretnutia - p.  Viskupič, p. Pravda, p. Čambál

- pracovné stretnutie - p. Krajčovič

25. 07. 2023

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- oficiálne prijatie veľvyslanca Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska v SR

26. 07. 2023

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- pracovné stretnutie - p. Haluš

27. 07. 2023

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- pracovné stretnutie - p. Bučan, p. Bakičová, p. Šalátová, p. Abík 

28. 07. - 04. 08. 2023

DOVOLENKA


August 2023

07. 08. 2023

- pracovné stretnutia so zamestnancami

08. 08. 2023

- pracovné stretnutia so zamestnancami

09. 08. 2023

- pracovné stretnutia so zamestnancami

10. 08. 2023

- pracovné stretnutia so zamestnancami

11. 08. 2023

- pracovné stretnutia so zamestnancami

14. 08. 2023

- pracovné stretnutia so zamestnancami

15. 08. 2023

- pracovné stretnutia so zamestnancami

16. 08. 2023

- pracovné stretnutia so zamestnancami

17. 08. 2023

- pracovné stretnutia so zamestnancami

18. 08. 2023

- tuzemská pracovná cesta - Bratislava - p. Šulák

- pracovné stretnutia so zamestnancami

19. 08. 2023

- tuzemská pracovná cesta : Festival Ľudskosť, Zvolen - diskusia o plánovaní miest

21. 08. 2023

- pracovné stretnutie - p. Dzama, p. Kollár, p. Nič

22. 08. 2023

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- prijatie futbalistiek FC Spartak Trnava

23. 08. 2023

- pracovné stretnutia so zamestnancami

24. 08. 2023

- pracovné stretnutie p. Péchy

- pracovné stretnutie p. Haluš, p. Kmeťko, p. Farkaš

- pracovné stretnutia so zamestnancami

25. 08. 2023

- výročie SNP - kladenie vencov

- pracovné stretnutia so zamestnancami

28. 08. 2023

- pracovné stretnutia so zamestnancami

29. 08. 2023

- štátny sviatok Výročie SNP

30. 08. 2023

- pracovné stretnutia so zamestnancami

31. 08. 2023

- pracovné stretnutia so zamestnancami

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

September 2023

01. 09. 2023

- štátny sviatok Deň Ústavy SR

04. 09. 2023

DOVOLENKA

05. 09. 2023

- pracovné stretnutia so zamestnancami

06. 09. 2023

- pracovné stretnutia so zamestnancami

07. 09. 2023

-  zahraničná  pracovná cesta - Praha 7

08. 09. 2023

-  zahraničná  pracovná cesta - Praha 7

11. 09. 2023

- pracovné stretnutia so zamestnancami

12. 09. 2023

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- 5. riadne zasadnutie Mestskej rady mesta Trnava

13. 09. 2023

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- prijatie medzinárodných dobrovoľníkov počas Európskeho týždňa mobility

14. 09. 2023

DOVOLENKA

15. 09. 2023

- štátny sviatok Sedembolestná Panna Mária

18. 09. 2023

-  tuzemská  pracovná cesta - Považská Bystrica

19. 09. 2023

- pracovné stretnutie - p. Katrínec, p. Čapeková

- pracovné stretnutie - DIC Trnava

- 5. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva

20. 09. 2023

- slávnostné otvorenie novovybudovaného Centra pomoci človeku Trnavskej arcidiecéznej charity v Trnave

- pracovné stretnutie - p. Gallovič

- pracovné stretnutia so zamestnancami

21. 09. 2023

- pracovné stretnutia so zamestnancami

22. 09. 2023

pracovné stretnutia so zamestnancami

22.- 24. 09. 2023

Trnavské dni 2023 - Láska - Pokoj - Porozumenie

25. 09. 2023

- pracovné stretnutie - p. Santus

pracovné stretnutia so zamestnancami

26. 09. 2023

 pracovné stretnutia so zamestnancami

27. 09. 2023

 pracovné stretnutia so zamestnancami

28. 09. 2023

 pracovné stretnutia so zamestnancami

29. 09. 2023

 pracovné stretnutia so zamestnancami

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Október 2023

02. 10. 2023

-  pracovné stretnutie - p. Nováková

-  pracovné stretnutie - p. Rác

 pracovné stretnutia so zamestnancami

03.10. - 07.10. 2023

-  zahraničná  pracovná cesta -  Urban mobility Days 2023, Sevilla 

09. 10. 2023

 pracovné stretnutia so zamestnancami

-  prijatie zástupcov Študentského parlamentu

10.10. - 13.10. 2023

-  zahraničná  pracovná cesta -  Portugal Smart Cities Summit, Lisabon

14. 10. 2023

- gratulácia jubilantom z Denného centra Senior

16. 10. 2023

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- prezentácia materiálov na zasadnutie Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva

- pracovné stretnutie - p. Jenčo, p. Kolenčík, p. Hrnčiarová,

17. 10. 2023

- pracovné stretnutia so zamestnancami

18. 10. 2023

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- udeľovanie cien Zlaté vedro - Bratislava

- tuzemská pracovná cesta - konferencia SPA, Štrbské Pleso

19. 10. 2023

tuzemská pracovná cesta - konferencia SPA, Štrbské Pleso

- pracovné stretnutia so zamestnancami

20. 10. 2023

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- pracovné stretnutie -  členská schôdza MsO JSD, DC Hlavná

23. 10. 2023

- pracovné stretnutia - p. Jurkasová, p. Melíšek, p. Machovič, p. Vozár, p. Popovec, p. Gbelcová

- pracovné stretnutia so zamestnancami

24. 10. 2023

- 6. riadne zasadnutie Mestskej rady mesta Trnava

25. 10. 2023

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- gratulácia jubilantom - seniorom z Denného centra Hospodárska

26. 10. 2023

- pracovné stretnutia so zamestnancami

27. 10. 2023

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- slávnostné otvorenie novej plavárne MTF STU v Trnave

30. 10. 2023

- pracovné stretnutia so zamestnancami

31. 10. 2023

- pracovné stretnutia so zamestnancami

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

November 2023

1. 11. 2023

- štátny sviatok - Sviatok všetkých svätých

2. 11. 2023

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- 6. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Trnava

3. 11. 2023

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- úvodné stretnutie s členmi Mládežníckeho parlamentu

6. 11. 2023

- tlačová konferencia po 6. riadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva mesta Trnava

- pracovné stretnutia - p. Máčaj, p. Redajová

- pracovné stretnutia so zamestnancami

7.- 9. 11. 2023

- tuzemská pracovná cesta - výjazdová porada vedúcich odborov a vedenia mesta - Tále

10.11.2023

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- pietny akt na počesť osláv Medzinárodného dňa vojnových veteránov

13.11.2023

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- tuzemská pracovná cesta - Banská Bystrica - stretnutie K8

14.11.2023

- tuzemská pracovná cesta - Banská Bystrica - stretnutie K8

15.11.2023

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- prijatie veľvyslankyne Talianskej republiky

16.11.2023

- pracovné stretnutia so zamestnancami

17.11.2023

štátny sviatok - Deň boja za slobodu a demokraciu

19.11.2023

- Trnavská novéna 2023

20.11.2023

- pracovné stretnutia - p. Uhlík, p. Gašparík, p. Bobek

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- 1. mimoriadne zasadnutie Mestskej rady mesta Trnava 

- prijatie golfistov - víťazov Národnej golfovej ligy v kategórii Junior do 18 rokov

21.11.2023

- pracovné stretnutia so zamestnancami

22.11.2023

- pracovné stretnutia so zamestnancami

23.11.2023

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- tuzemská pracovná cesta - XVII. zasadnutie Národnej platformy Dohovoru primátorov a starostov o klíme a energetike (BA)

24.11.2023

- pracovné stretnutia - p. Koprda

- pracovné stretnutia so zamestnancami

27.11.2023

- prezentácia materiálov na zasadnutie Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva

- 1. mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Trnava 

- pracovné stretnutie - p. Vallo

28.11.2023

- tlačová beseda po 1. mimoriadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva

- tuzemská pracovná cesta - konferencia Stretnutie lídrov slovenského stavebníctva 2023/H2 (BA)

29.11.2023

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- pracovné stretnutie - p. Lepeta, p. Taška

30.11.2023

- pracovné stretnutia so zamestnancami

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

December 2023

1.12.2023

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- stretnutie s členmi Mládežníckeho parlamentu 

4.12.2023

- pracovné stretnutia so zamestnancami

5.12.2023

- pracovné stretnutie - p. Šarmír

- 7. riadne zasadnutie Mestskej rady Mesta Trnava

6.12.2023

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- interné školenie 

7.12.2023

- pracovné stretnutia so zamestnancami

8.12.2023

- pracovné stretnutia so zamestnancami

 

 

 

 

 

Archív