Mesto Trnava

Kalendár primátora

Plánovaný pracovný program primátora mesta Trnavy
JUDr. Petra BROČKU, LL. M.


Január 2023

2. 1. 2023

- pracovné stretnutia so zamestnancami

3. 1. 2023

- pracovné stretnutia so zamestnancami

4. 1. 2023

- pracovné stretnutia so zamestnancami

5. 1. 2023

- pracovné stretnutia so zamestnancami

6. 1. 2023

Deň pracovného pokoja - Zjavenie Pána (Traja králi)

9. 1. 2022

- pracovné stretnutia so zamestnancami

10. 1. 2022

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- tuzemská pracovná cesta - Bratislava - ministerstvo dopravy a výstavby SR

- pracovné stretnutie - p. Kutlík

11. 1. 2022

- pracovné stretnutia so zamestnancami

12. 1. 2022

- pracovné stretnutia so zamestnancami

13. 1. 2022

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- tuzemská pracovná cesta - Bratislava - Únia miest Slovenska

16. 1. 2023

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- pracovné stretnutie - p. Anová, p. Kovács

17. 1. 2023

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- pracovné stretnutie - p. Lang

18. 1. 2023

- pracovné stretnutia so zamestnancami

19. - 27. 1. 2023

DOVOLENKA

 

Archív