Mesto Trnava

Kalendár primátora

Plánovaný pracovný program primátora mesta Trnavy
JUDr. Petra BROČKU, LL. M.

NOVEMBER 2019

01.11.2019

- SVIATOK

04.11.2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- Zasadnutie Univerzitnej rady Mesta Trnava

05.11.2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami

06.11.2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami

07.11.2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- pracovné stretnutie - p. Rabina

08.11.2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- zahraničná pracovná cesta - parkovanie a odpadová politika - Viedeň

11.11.2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- zasadnutie Dozornej  rady a Valného zhromaždenia - STEFE Trnava

- pracovné stretnutie p. Parišek

12.11.2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- pracovné stretnutie p. Sochor

13. - 15. 11.2019

- účasť na Medzinárodnej konferencii ZMENA KLÍMY 2019 v Bratislave

18. - 22. 11.2019

- zahraničná pracovná cesta - Barcelona - konferencia SMART CITY EXPO WORLD

 


Archív

 
 
Chcete vedieť, čo je nové?