Mesto Trnava

Kalendár primátora

Plánovaný pracovný program primátora mesta Trnavy
JUDr. Petra BROČKU, LL. M.


November 2020

01. 11. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

02. 11. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- 11. zasadnutie Mestského zastupiteľstva

03. 11. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- pracovné stretnutie - p. Lopatka, p. Slašťan

04. 11. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

05. 11. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

09. 11. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

10. 11. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- Zasadnutie dozornej rady a Valné zhromaždenie STEFE

11. 11. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

12. 11. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

13. 11. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

16. 11. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- pracovné stretnutie - p. Zatkalík

17. 11. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

18. 11. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

19. 11. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

20. 11. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

23. 11. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

24. 11. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

25. 11. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- tuzemská pracovná cesta - Bratislava - p. Bakyta

- tuzemská pracovná cesta - Bratislava - Ministerstvo financií SR

26. 11. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- pracovné stretnutie - p. Ivan

27. 11. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

30. 11. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

01. 12. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- 12. zasadnutie Mestskej rady

02. 12. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- tuzemská pracovná cesta - Trenčín - rokovanie prezídia Únie miest Slovenska

03. 12. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- Správna rada Trnavskej univerzity v Trnave

04. 12. 2020

- pracovné stretnutia so zamestnancami

Archív

 
 
Chcete vedieť, čo je nové?