Mesto Trnava

Kalendár primátora

Plánovaný pracovný program primátora mesta Trnavy
JUDr. Petra BROČKU, LL. M.


Počas preventívnych opatrení v súvislosti s koronavírusom, t. j. lockdownu a zákazu vychádzania bol pracovný kalendár primátora Mesta Trnavy obmedzený na nevyhnutné interné stretnutia a rokovania prostredníctvom online aplikácií.


Január 2022

3. 1. 2022

- pracovné stretnutia so zamestnancami

4. 1. 2022

- pracovné stretnutia so zamestnancami

5. 1. 2022

- pracovné stretnutia so zamestnancami

6. 1. 2022

Deň pracovného pokoja - Zjavenie Pána (Traja králi)

7. 1. 2022

- pracovné stretnutia so zamestnancami

10. 1. 2022

- pracovné stretnutia so zamestnancami

11. 1. 2022

- pracovné stretnutia so zamestnancami

12. 1. 2022

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- pracovné stretnutie - p. Marosz

13. 1. 2022

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- tuzemská pracovná cesta - Bratislava - p. Glinda

14. 1. 2022

- pracovné stretnutia so zamestnancami

17. 1. 2022

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- tuzemská pracovná cesta - Bratislava - Únia miest Slovenska

18. 1. 2022

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- pracovné stretnutie - p. Vaverčák

19. 1. 2022

- pracovné stretnutia so zamestnancami

20. 1. 2022

- pracovné stretnutia so zamestnancami

21. 1. 2022

- pracovné stretnutia so zamestnancami

24. 1 . 2022

- pracovné stretnutia so zamestnancami

25. 1. 2022

- pracovné stretnutia so zamestnancami

26. 1. 2022

- pracovné stretnutia so zamestnancami

27. 1. 2022

- pracovné stretnutia so zamestnancami

28. 1. 2022

- pracovné stretnutia so zamestnancami

31. 1. 2022

- pracovné stretnutia so zamestnancami

_____________________________________________________________________________________________________

Február 2022

1. 2. 2022

- pracovné stretnutie so zamestnancami

- prezentácia materiálov MR a MZ

2. 2. 2022

- pracovné stretnutie so zamestnancami

- tuzemská pracovná cesta - Bratislava - p. Jurkovičová

3. 2. 2022

- pracovné stretnutie so zamestnancami

- pracovné stretnutie - p. Vagač, p. Miková

- pracovné stretnutie - p. Santus

4. - 16. 2. 2022

DOVOLENKA

17. 2. 2022

- pracovné stretnutie so zamestnancami

18. 2. 2022

- pracovné stretnutie so zamestnancami

21. 2. 2022

- pracovné stretnutie so zamestnancami

22. 2. 2022

- pracovné stretnutie so zamestnancami

- tuzemská pracovná cesta - Bratislava

- pracovné stretnutie - p. Santus

23. 2. 2022

- pracovné stretnutie so zamestnancami

- pracovné stretnutie - p. Lee

24. 2. 2022

- pracovné stretnutie so zamestnancami

- pracovné stretnutie - p. Hornáček

25. 2. 2022

- pracovné stretnutie so zamestnancami

- tuzemská pracovná cesta - Bratislava

28. 2. 2022

- pracovné stretnutie so zamestnancami

_____________________________________________________________________________________________________

Marec 2022

1. 3. 2022

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- pracovné stretnutie - p. Bodis

2. 3. 2022

- pracovné stretnutia so zamestnancami

3. 3. 2022

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- pracovné stretnutie - p. Moravčík, p. Čambál

4. 3. 2022

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- pracovné stretnutie - p. Szapu

7. 3. 2022

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- pracovné stretnutie - p. Petráš

8. 3. 2022

- pracovné stretnutia so zamestnancami

9. 3. 2022

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- pracovné stretnutie - p. Sukop

10. 3. 2022

- pracovné stretnutia so zamestnancami

11. 3. 2022

- pracovné stretnutia so zamestnancami

14. 3. 2022

- pracovné stretnutia so zamestnancami

15. 3. 2022

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- návšteva veľvyslanca Írska v SR

- pracovné stretnutie - p. Kovaľ

16. 3. 2022

- pracovné stretnutia so zamestnancami

17. 3. 2022

- pracovné stretnutia so zamestnancami

18. 3. 2022

- pracovné stretnutia so zamestnancami

21. 3. 2022

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- pracovné stretnutie - p. Kvoček

22. 3. 2022

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- tuzemská pracovná cesta - Bratislava - Partnerská dohoda SR na roky 2021-2027

23. 3. 2022

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- pracovné stretnutie - p. Kováč, p. Vančová

- tuzemská pracovná cesta - Dobrá voda - Zasadnutie dozornej rady TAVOS

24. 3. 2022

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- návšteva veľvyslanca Gruzínska

25. 3. 2022

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- pracovné stretnutie - p. Mikulášiová, p. Marek, p. Šimuna

28. 3. 2022

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- pracovné stretnutie - p. Szabo

29. 3. 2022

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- pracovné stretnutie - p. Reisingerová

30. 3. 2022

- pracovné stretnutia so zamestnancami

31. 3. 2022

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- pracovné stretnutie - p. Holubčík

- pracovné stretnutie - p. Buršáková

_____________________________________________________________________________________________________

Apríl 2022

01. 04. 2022

- pracovné stretnutia so zamestnancami

04. 04. 2022

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- pracovné stretnutie - p. Sloboda

05. 04. 2022

- pracovné stretnutia so zamestnancami

06. 04. 2022

- pracovné stretnutia so zamestnancami

07. 04. 2022

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- tuzemská pracovná cesta - Bratislava - Prednáška a panelová diskusia o budúcnosti miest

08. 04. 2022

- pracovné stretnutia so zamestnancami

11. 04. 2022

- pracovné stretnutia so zamestnancami

12. 04. 2022

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- pracovné stretnutie - p. Straková

- pracovné stretnutie - p. Beniač

13. 04. 2022

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- pracovné stretnutie - p. Vavruška

14. 04. 2022

- pracovné stretnutia so zamestnancami

15. 04. 2022

SVIATOK

18. 04. 2022

SVIATOK

19. 04. 2022

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- pracovné stretnutie - p. Bzdúšek, p. Štrbo, p. Habaj, p. Šiška

- 20. riadne zasadnutie Mestskej rady

20. 04. 2022

- pracovné stretnutia so zamestnancami

21. 04. 2022

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- pracovné stretnutie - p. Ribár, p. Haršány

22. 04. 2022

- pracovné stretnutia so zamestnancami

25. 04. 2022

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- tuzemská pracovná cesta - Bratislava

26. 04. 2022

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- pracovné stretnutie - p. Hečková

- 20. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva

27. 04. 2022

DOVOLENKA

28. 04. 2022

- pracovné stretnutia so zamestnancami

29. 04. 2022

- pracovné stretnutia so zamestnancami

_____________________________________________________________________________________________________

Máj 2022

02. 05. 2022

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- pracovné stretnutie - p. Beskid

- pracovné stretnutie - p. Mičuda

03. 05. 2022

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- Valné zhromaždenie FCC Trnava, s. r. o.

04. 05. 2022

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- tuzemská pracovná cesta - verejné vystúpenie zástupcov Únie miest Slovenska

- pietna spomienka na úmrtie generála Milana Rastislava Štefánika

- pracovné stretnutie - p. Rác

05. 05. 2022

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- pracovné stretnutie - p. Marko, p. Jurkovičová

- prijatie HK Gladiators Trnava

06. 05. 2022

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- pietna spomienka - Deň víťazstva nad fašizmom

09. 05. 2022

- pracovné stretnutia so zamestnancami

10. 05. 2022

- pracovné stretnutia so zamestnancami

11. 05. 2022

- pracovné stretnutia so zamestnancami

12. 05. 2022

- pracovné stretnutia so zamestnancami

13. 05. 2022

- pracovné stretnutia so zamestnancami

16. 05. 2022

- pracovné stretnutia so zamestnancami

17. 05. 2022

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- pracovné stretnutie - p. Marek

- pracovné stretnutie - p. Bujňák

18. 05. 2022

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- pracovné stretnutie - p. Izakovič

- Cyklomestá Trnava 2022 - účasť na Konferencii o mobilite a kvalite života v mestách a obciach

19. 05. 2022

- pracovné stretnutia so zamestnancami

20. 05. 2022

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- tuzemská pracovná cesta - Piešťany - Spoločné zasadnutie Predstavenstva a Dozornej rady spoločnosti TAVOS, a. s.

23. 05. 2022

- pracovné stretnutia so zamestnancami

24. 05. 2022

Športový deň Mesta Trnava

25. 05. 2022

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- pracovné stretnutie - p. Korec

- pracovné stretnutie - p. Bellová

- Valné zhromaždenie a Dozorná rada spoločnosti TT-IT, s. r. o.

26. 05. 2022

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- pracovné stretnutie - p. Hečková, p. Princ, p. Šturdík

- pracovné stretnutie - p. Gašparík, p. Buršáková

- pracovné stretnutie - p. Brna, p. Drieňovský

27. 05. 2022

- pracovné stretnutia so zamestnancami

30. 05. 2022

DOVOLENKA

___________________________________________________________________________________________________

Jún 2022

31. 05. - 07. 06. 2022

Zahraničná pracovná cesta - Helsingborg, Utrecht

08. 06. 2022

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- pracovné stretnutie - p. Kružliak

09. 06. 2022

- pracovné stretnutie so zamestnancami

10. 06. 2022

- pracovné stretnutie so zamestnancami

13. 06. 2022

- pracovné stretnutie so zamestnancami

14. - 17. 06. 2022

Zahraničná pracovná cesta - Ľubľana

20. 06. 2022

- pracovné stretnutia so zamestnancami

-tuzemská pracovná cesta - Bratislava - Ministerstvo hospodárstva SR

- pracovné stretnutie - p. Takács

21. 06. 2022

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- 21. riadne zasadnutie Mestskej rady mesta Trnava

22. 06. 2022

- pracovné stretnutia so zamestnancami

23. 06. 2022

- pracovné stretnutia so zamestnancami

24. 06. 2022

- pracovné stretnutia so zamestnancami

27. 06. 2022

- pracovné stretnutia so zamestnancami

28. 06. 2022

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- 21. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Trnava

29. 06. 2022

- pracovné stretnutia so zamestnancami

30. 06. 2022

- pracovné stretnutia so zamestnancami

_______________________________________________________________________

Júl 2022

01. 07. 2022

- pracovné stretnutia so zamestnancami

04. 07. 2022

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- pracovné stretnutie - p. Szapu

05. 07. 2022

SVIATOK sv. Cyrila a sv. Metóda

06. 07. 2022

- pracovné stretnutia so zamestnancami

07. 07. 2022

- pracovné stretnutia so zamestnancami

08. 07. 2022

- pracovné stretnutia so zamestnancami

11. 07. 2022

- pracovné stretnutia so zamestnancami

12. 07. 2022

- pracovné stretnutia so zamestnancami

13. 07. 2022

- pracovné stretnutia so zamestnancami

14. 07. 2022

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- tuzemská pracovná cesta - Myjava

15. 07. 2022

- pracovné stretnutia so zamestnancami

18. 07. 2022

- pracovné stretnutia so zamestnancami

19. 07. 2022

- pracovné stretnutia so zamestnancami

20. 07. 2022

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- pracovné stretnutie - p. Roth

21. 07. 2022

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- tuzemská pracovná cesta - Banská Bystrica - konferencia Stromy - prečo ich sadiť a čo z toho má spoločnosť

22. 07. 2022

- pracovné stretnutia so zamestnancami

25. 07. 2022

- pracovné stretnutia so zamestnancami

-  pracovné stretnutie - p. Gazdík

26. 07. 2022

- pracovné stretnutia so zamestnancami

27. 07. 2022

- pracovné stretnutia so zamestnancami

28. 07. 2022

- pracovné stretnutia so zamestnancami

29. 07. 2022

- pracovné stretnutia so zamestnancami

_______________________________________________________________________

August 2022

01. 08. 2022

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- tuzemská pracovná cesta - Slovenský vodohospodársky podnik - Piešťany

02. 08. 2022

- pracovné stretnutia so zamestnancami

03. 08. 2022

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- zahraničná pracovná cesta - Viedeň

04. 08. 2022

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- tuzemská pracovná cesta - Švihaj Šuhaj - Bratislava

05. 08. 2022

- pracovné stretnutia so zamestnancami

08. 08. 2022

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- Slávnostné zahájenie rekonštrukcie plavárne MTF STU v Trnave

09. 08. 2022

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- pracovné stretnutie - p. Takács

- pracovné stretnutie - p. Kukuľová

- pracovné stretnutie - p. Puchala

10. 08. 2022

- pracovné stretnutia so zamestnancami

11. 08. 2022

- pracovné stretnutia so zamestnancami

12. 08. 2022

- pracovné stretnutia so zamestnancami

15. 08. 2022

- pracovné stretnutia so zamestnancami

16. 08. 2022

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- tuzemská pracovná cesta - Bratislava

17. 08. 2022

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- tuzemská pracovná cesta -  Bratislava

18. 08. 2022

- pracovné stretnutia so zamestnancami

19. 08. 2022

- pracovné stretnutia so zamestnancami

22. 08. 2022

- pracovné stretnutia so zamestnancami

23. - 25. 08. 2022

- účasť na konferencii Ministerstva dopravy a výstavby SR "Ako čerpať z plánu obnovy"

26. 08. 2022

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- Spomienkové oslavy 78. výročia SNP

30. - 31. 08. 2022

DOVOLENKA

_______________________________________________________________________

September 2022

02. 09. 2022

- pracovné stretnutia so zamestnancami

05. 09. 2022

- pracovné stretnutia so zamestnancami

06. 09. 2022

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- pracovné stretnutie - p. Korec

07. 09. 2022

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- zasadnutie mestskej volebnej komisie

08. 09. 2022

- pracovné stretnutia so zamestnancami

09. 09. 2022

- pracovné stretnutia so zamestnancami

12. 09. 2022

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- pracovné stretnutie - p. Macho, p. Bielik, p. Velšic

13. 09. 2022

- pracovné stretnutia so zamestnancami

14. 09. 2022

- pracovné stretnutia so zamestnancami

15. 09. 2022

Sedembolestná Panna Mária - deň pracovného pokoja

16. 09. 2022

- pracovné stretnutia so zamestnancami

19. 09. 2022

- pracovné stretnutia so zamestnancami

20. 09. 2022

- pracovné stretnutia so zamestnancami

21. 19. 2022

- pracovné stretnutia so zamestnancami

22. 09. 2022

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- 22. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Trnavy

23. 09. 2022

- pracovné stretnutia so zamestnancami

26. 09. - 30. 09. 2022

- zahraničná pracovná cesta - USA - Ithaca, New York

03. 10. 2022

- pracovné stretnutia so zamestnancami

04. 10. 2022

- pracovné stretnutia so zamestnancami

05. 10. 2022

- pracovné stretnutia so zamestnancami

06. 10. 2022

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- pracovné stretnutie - p. Koštán

07. 10. 2022

- pracovné stretnutia so zamestnancami

Archív

 
Chcete vedieť, čo je nové?