Mesto Trnava

Fond na podporu športu

Príspevok na projekt podpory športu poskytnutý v roku 2021

Výzva na predkladanie žiadosti o poskytnutie príspevku v rámci projektu Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry číslo 2020/001 vo výške 302 631,60 eur.

Názov projektu: Realizácia športového areálu Slávia – bežecké trasy   

VYÚČTOVANIE  PRÍSPEVKU 

Príspevok na projekt podpory športu schválený v roku 2022

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ číslo 2021/004 v sume 974 797,55 eur.
Názov projektu: ZŠ s MŠ I. Krasku – novostavba telocvične