Mesto Trnava

Fond na podporu športu

Príspevok na projekt podpory športu poskytnutý v roku 2021

Výzva na predkladanie žiadosti o poskytnutie príspevku v rámci projektu Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry číslo 2020/001 vo výške 302 631,60 eur.

Názov projektu: Realizácia športového areálu Slávia – bežecké trasy   

VYÚČTOVANIE  PRÍSPEVKU