Mesto Trnava

Zborníky zo seminárov Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja