Mesto Trnava

Evidencia psov

Mestský úrad v Trnave vedie evidenciu psov držaných na území mesta Trnava.  Zaevidovaný musí byť každý pes, ktorý je nepretržite držaný na území mesta viac ako 90 dní.

Zoznam evidovaných psov

obsahuje informáciu o adrese, na ktorej sa drží pes a o psovi (číslo známky, rasa, dátum, odkedy sa pes drží). Adresu je možné zobraziť aj cez Google Maps. Zverejnené informácie o evidovaných psoch vznikajú automaticky z informačného systému a sú aktualizované denne.

Okrem zoznamu evidovaných psov sú zverejnené aj štatistiky - počty psov podľa ulíc a podľa adries.

Svoje návrhy, otázky, pripomienky k údajom o evidovaných psoch nám môžete odoslať aj prostedníctvom kontaktného formulára

 

Súvisiaci obsah