Mesto Trnava

Cestovný ruch

Trnava je jedno z najstarších a najvýznamnejších miest na Slovensku. Je prirodzeným centrom dolného Považia, sídlom okresu i kraja a siedmym najväčším mestom na Slovensku.
Mesto leží v centre Trnavskej pahorkatiny, v nadmorskej výške 146 m n. m. a 45 kilometrov severovýchodne od hlavného mesta – Bratislavy. Vďaka výhodnej polohe mesta na diaľničnej trase Bratislava – Žilina je dobre dostupné. Európske metropoly Bratislava, Viedeň a Budapešť sa nachádzajú v okruhu do 200 kilometrov od Trnavy.


Letecký záber na Trojičné námestie v Trnave

Atraktívne pamiatky historického centra, vyhláseného za mestskú pamiatkovú rezerváciu, prezentujú stavebné štýly od románskeho obdobia, cez gotiku, renesanciu, barok až po modernu. Potenciál kultúrno-historických, sakrálnych a technických pamiatok dáva predpoklad najmä na rozvoj mestského, kultúrneho, poznávacieho a pútnického cestovného ruchu. Sakrálna architektúra Trnavy je jedným z dominujúcich faktorov návštevnosti mesta. Sprístupnenie trnavských kostolov pre verejnosť je súčasťou rozsiahleho programu zameraného na rozvoj cestovného ruchu.

V blízkom okolí sa nachádza chránená krajinná oblasť Malé Karpaty. Pohorie Malých Karpát je veľmi vhodným a obľúbeným prostredím na pešiu turistiku a cykloturistiku. Častým cieľom výletov a peších turistických trás sú hrady, ktoré vznikli v 13. storočí pri významnej obchodnej Českej ceste. Zaujímavosťou pohoria Malých Karpát sú najmä skalné útvary, doliny a krasové javy. V Smolenickom krase sa nachádza jaskyňa Driny – jediná verejnosti sprístupnená jaskyňa na západnom Slovensku.


Jaskyňa Driny

Malé Karpaty sú jediným chráneným územím s výraznejšie rozvinutým vinohradníctvom a vinárstvom. Vedie cez ne známa Malokarpatská vínna cesta. Putovanie za vínom je čoraz príťažlivejšie pre turistov, ktorí hľadajú zážitky založené na ochutnávke miestnych vín a špecialít, návšteve vínnych pivníc a vinohradov. Pre tento typ turistov sú lákadlom v Trnave najmä produkty vínnej turistiky organizované rôznymi inštitúciami a spolkami.

Informácie o kráse a atraktivite trnavského regiónu v textovej, fotografickej a filmovej podobe poskytuje nový portál cestovného ruchu, ktorý prevádzkuje Mesto Trnava. Návštevník portálu Vitajte v Trnave tu môže nájsť v slovenskom, anglickom a nemeckom jazyku nielen charakteristiku mesta, okresu a jeho prírodného i architektonického bohatstva, pohľady do histórie, osobnosti, legendy a príbehy, ale aj informácie o kultúrnych inštitúciách a najvýznamnejších pravidelných kultúrnych podujatiach, možnostiach dopravy, parkovania, relaxu a športu, ubytovania, stravovania a kalendár aktuálnych kultúrnych a iných podujatí.

V meste i okolí je dostatok ubytovacích zariadení od hotelov vyššej kategórie až po turistické ubytovne. Informácie o ubytovacích a stravovacích zariadeniach nájdete na www.vitajtevtrnave.sk

V roku 2012 bola Mestom Trnavou zriadená oblastná organizácia cestovného ruchu Trnava Tourism za účelom realizácie profesionálneho turistického marketingu a odborného manažmentu odvetvia turizmu regiónu TIRNAVA. Popri marketingu prevádzkuje moderné turistické informačné centrum sídliace v mestskej veži.
 

>> Prehľad ubytovacích zariadení v meste Trnava <<


Za obsahovú stránku tejto sekcie zodpovedá referát komunikácie mesta Trnavy.