Mesto Trnava

Zaujímavé osobnosti

Anton Bernolák (1762-1813)
jazykovedec a kodifikátor prvého spisovného jazyka Slovákov. V Trnave študoval a neskôr v Trnave pôsobil. Od roku 1792 vedúca osobnosť Slovenského učeného tovarišstva.

Ferko Urbánek (1859-1934)
spisovateľ a dramatik. Majiteľ tlačiarne v Trnave. Napísal viac ako 50 celovečerných hier z malomestského a dedinského prostredia. Bol tajomníkom Spolku sv. Vojtecha.

Ján Koniarek (1878-1952)
slovenský sochár, ktorý od roku 1924 žil a tvoril v Trnave. Pre mesto vytvoril Pomník padlých, sochu gen. M. R. Štefánika a pomník Antona Bernoláka.

Ján Sambucus (1531-1584)
humanista, filológ, lekár, historik a editor antických autorov. Bol dvorným historikom Ferdinanda I. a jeho nástupcov. Trnavský rodák a priaznivec mesta. Vo svojom diele Emblemata venoval báseň rodnému mestu.

Jozef Herda (1910-1985)
zápasník, člen Urusu Trnava, SPT Karlín, Dunajplavby. Štartoval na OH 1936. Klasickým štýlom v ľahkej váhe (do 66 kg) vybojoval striebornú medailu. Reprezentoval 124 krát. Majstrom republiky bol 15 krát.

Jozef Ignác Bajza (1755-1836)
spisovateľ, autor prvého slovenského románu René mládenca príhody a skúsenosti. V Trnave pôsobil v rokoch 1780-1783.

Juraj Haulík (1788-1869)
záhrebský arcibiskup, chorvátsky bán v Záhrebe, spoluzakladateľ Matice chorvátskej a Spolku milovníkov reči a literatúry slovenskej. Trnavský rodák.

Mikuláš Oláh (1493-1568)
humanistický vzdelanec, ostrihomský arcibiskup, uhorský prímas so sídlom v Trnave, uhorský kancelár, hontiansky župan, uhorský miestodržiteľ. Zakladateľ humanistickej školy v Trnave, pre ktorú vydal štatút a osnovy. Usiloval sa pre ňu získať štatút univerzity.

Mikuláš Schneider-Trnavský (1881-1958)
hudobný skladateľ. V Trnave sa narodil a tiež tu žil a tvoril. Na požiadanie Spolku sv. Vojtecha v Trnave zostavil Jednotný katolícky spevník, ktorý nemá v rámci strednej Európy obdobu. Zaradil doň 226 vlastných piesní. S jeho menom je spojená Medzinárodná spevácka súťaž, ktorá sa v Trnave uskutočňuje od roku 1972.

Peter Pázmáň (1570-1637)
kardinál, politik. V roku 1635 založil v Trnave Trnavskú univerzitu. Bol mecénom mesta, s jeho menom sa spája výstavba niektorých sakrálnych a svetských stavieb v Trnave.

Václav Jelínek (1737-1823)
Kníhtlačiar, v jeho tlačiarni v rokoch 1788-1841 vytlačili viac ako 800 titulov kníh, z toho viac ako 200 v slovenčine.

Zoltán Kodály (1882-1967)
Významný maďarský hudobný skladateľ. V Trnave študoval na gymnáziu. Priateľ a spolužiak Mikuláša Schneidera-Trnavského.

Ľudovít I. z Anjou (1326-1382)
uhorsko-poľský kráľ, mecén mesta, ktorý sa zaslúžil o jeho rozkvet. V Trnave vo svojej kúrii aj zomrel 10. 9. 1382. Pochovaný je v Stoličnom Belehrade (Szekesfehervár).

Informácie o zaujímavých osobnostiach Trnavy a okolia nájdete aj na portáli cestovného ruchu.