Občan

Úradné tlačivá

 
 
 
27.12.2017 7:11
 

informácia k poskytovaniu informácií súvisiacich s poplatkom za rozvoj podľa VZN č.490 s účinnosťou od 1.1.2018

2.3.2017 9:02
 

Aktualizovaná informácia pre stavebníkov a projektantov (25.9.2019). Žiadosť o vydanie územnoplánovacej informácie, ktorú vydáva odbor územného rozvoja a koncepcií Mestského úradu v Trnave je samostatné tlačivo.

 
Chcete vedieť, čo je nové?