Občan

Úradné tlačivá

 
 
 
4.1.2021 15:50
 

Vážení občania, Mestský úrad v Trnave je počas zákazu vychádzania pre verejnosť zatvorený. Sme vám k dispozícii telefonicky a e-mailom. Ďakujeme za pochopenie. Podrobnosti o činnosti od 8.2.2021 v ozname.

8.2.2021 12:58
 

Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 77 z 5. februára 2021 k návrhu na opakované predĺženie času trvania núdzového stavu podľa čl. 5 ods. 2ústavnéhozákonač. 227/2002Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády SR č. 587 z 30. septembra 2020 a na prijatie opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny,vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov.

8.2.2021 13:00
 

Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 78 z 5. februára 2021 k návrhu na vyhlásenie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19.

27.12.2017 7:11
 

Poplatok za rozvoj sa uhrádza na území mesta Trnava podľa VZN č. 490 s účinnosťou od 1.1.2018. Dňa 1.1.2020 nadobudlo účinnosť Všeobecne záväzné nariadenie č.530 o miestnom poplatku za rozvoj, ktoré zrušilo VZN č. 490.

2.3.2017 9:02
 

Aktualizovaná informácia pre stavebníkov a projektantov (25.9.2019). Žiadosť o vydanie územnoplánovacej informácie, ktorú vydáva odbor územného rozvoja a koncepcií Mestského úradu v Trnave je samostatné tlačivo.

6.3.2020 8:16
 

Aplikovanie zákona o byrokracii v praxi. Pri podávaní žiadostí nie je potrebné predkladať výpisy ktoré sú vyčiarknuté z tlačív, pracovníci si ich overujú cez portál OVER SI. V špecifických prípadoch sa postupuje v súlade so zákonom.

11.1.2018
 

Vážení občania, Mestský úrad v Trnave je počas zákazu vychádzania pre verejnosť zatvorený. Sme vám k dispozícii telefonicky a e-mailom. Ďakujeme za pochopenie.

21.10.2013
 

Vážení občania, Mestský úrad v Trnave je počas zákazu vychádzania pre verejnosť zatvorený. Sme vám k dispozícii telefonicky a e-mailom. Ďakujeme za pochopenie.

21.10.2013
 

Vážení občania, Mestský úrad v Trnave je počas zákazu vychádzania pre verejnosť zatvorený. Sme vám k dispozícii telefonicky a e-mailom. Ďakujeme za pochopenie.

21.10.2013
 

Vážení občania, Mestský úrad v Trnave je počas zákazu vychádzania pre verejnosť zatvorený. Sme vám k dispozícii telefonicky a e-mailom. Ďakujeme za pochopenie.

 
Chcete vedieť, čo je nové?