Občan

Cintoríny

Prenajímateľom hrobových miest sú Mestské služby mesta Trnava (Priemyselná 5, 917 01 Trnava, IČO: 00 598 135).

Mestské služby spravujú všetky cintoríny v meste: cintorín na Kamennej ceste, Nový cintorín na ul. T. Vansovej, Evanjelický cintorín na Nitrianskej ceste, cintorín v mestskej časti Modranka a Vojenský cintorín.

Kancelária správy pohrebísk sídli na cintoríne na Kamennej ceste 1. Správa pohrebísk zabezpečuje nájomné zmluvy na hrobové miesta, výkopy hrobov a exhumácie, prenájmy obradnej miestnosti, správu a údržbu pohrebísk a domov smútku a taktiež povolenia na vstup do pohrebísk pre kamenárske služby.

V kancelárii sa dá platiť v hotovosti i kartou, prípadne bankovým prevodom na základe vystavenej faktúry. Telefónne číslo kancelárie správy pohrebísk je 0915 972 311, správcu pohrebísk je možné kontaktovať na čísle 0918 800 448.

Ako postupovať v prípade poškodenia hrobu

Poškodenie hrobu, resp. jeho príslušenstva ohlasuje nájomca hrobu orgánom činným v trestnom konaní, ktoré v závislosti od výšky spôsobenej škody posúdia či ide o trestný čin alebo priestupok. Ak je zistený páchateľ, môže sa škoda vymáhať od neho. V prípade, že poškodenie hrobu zaregistruje správca cintorína oznámi to nájomcovi hrobu.

V zmysle prevádzkového predpisu pohrebísk, nezodpovedá prevádzkovateľ za škody, ktoré nezavinil svojim konaním. Mesto Trnava preto nájomcom hrobových miest odporúča, aby si hroby, vrátane ich príslušenstva, poistili.

Úradné hodiny kancelárie správy pohrebísk:

Pondelok: 8.00 - 11.30 h, 12.00 – 16.00 h

Utorok: 8.00 - 11.30 h, 12.00 – 16.00 h

Streda: 8.00 - 11.30 h, 12.00 – 16.00 h

Štvrtok: 8.00 - 11.30 h
, 12.00 – 16.00 h

Piatok: 8.00 - 12.00 h