Mesto Trnava

Kontakty mesta

Adresa:
Mesto Trnava
Hlavná ulica 1
917 71 Trnava

Mestský úrad v Trnave
Trhová 3
917 71 Trnava

Telefón:
+421 33 32 36 101, 111 (ústredňa)
+421 33 32 36 337 (kancelária primátora)
+421 33 32 36 140 (kancelária prednostu)

Kontakty na zamestnancov Mesta Trnavy

Web:
www.trnava.sk

E-mail:
info@trnava.sk
správca obsahu stránky: webredaktor@trnava.sk

IČO:
00313114

DIČ:
2021175728

Čísla účtov v tvare IBAN:
VÚB banka: SK5902000000000026925212
Československá obchodná banka: SK5475000000000811751043
Slovenská sporiteľňa: SK2509000000000045539210
Prima banka Slovensko: SK7556000000001002482001
UniCredit Bank: SK2311110000006603474034

Úradné hodiny