Mesto Trnava

Kontakty mesta

Adresa:
Mesto Trnava
Hlavná ulica 1
917 71 Trnava

Mestský úrad v Trnave
Trhová 3
917 71 Trnava

Telefón:
pevná linka: +421 33 32 36 101 (ústredňa)
pevná linka: +421 33 32 36 111 (ústredňa)
pevná linka: +421 33 32 36 337 (Kancelária primátora)
pevná linka: +421 33 32 36 140 (Kancelária prednostu)
fax: +421 33 32 36 400
Kontakty na zamestnancov Mesta Trnavy

WWW:
oficiálny: http://www.trnava.sk
portál cestovného ruchu: http://vitajtevtrnave.sk

E-mail:
oficiálny: info@trnava.sk
správca obsahu stránky: webredaktor@trnava.sk

IČO:
00313114

DIČ:
2021175728

Čísla účtov v tvare IBAN:
SK5902000000000026925212
SK5475000000000811751043
SK2509000000000045539210
SK7556000000001002482001
 

Úradné hodiny

 
Chcete vedieť, čo je nové?