Mesto Trnava

Strategické dokumenty

1. Územný plán


2. Územnoplánovacie podklady


3. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja


4. Komunitný plán sociálnych služieb Mesta Trnavy

 

5. Energetická koncepcia

 


6. Program odpadového hospodárstva Mesta Trnavy

 

7. Stratégia adaptácie mesta Trnava na dopady zmeny klímy
    - vlny horúčav

 

8. Metodika - "Miestny poplatok za rozvoj"

 

9. Akčný plán integrovaného environmentálneho manažmentu funkčnej mestskej oblasti Trnava + mapy

 

10. Plán udržateľnej mobility krajského mesta Trnava a jeho funkčného územia

 + Archív strategických dokumentov

 
Chcete vedieť, čo je nové?