Mesto Trnava

Zoznam územných plánov zón

ÚZEMNÉ PLÁNY ZÓN - ROK 2020
Zadanie územného plánu zóny
Spracované: november 2020
Zadanie územného plánu zóny
Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Trnava č. 570/2021, dňa 16.2.2021

ÚZEMNÉ PLÁNY ZÓN - ROK 2019
Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Trnava č. 179/2019, dňa 17.9.2019
Účinnosť od 4.10.2019
Zadanie územného plánu zóny
Spracované: júl 2019
Zadanie územného plánu zóny
Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Trnava č. 85/2019, dňa 30.4.2019

ÚZEMNÉ PLÁNY ZÓN - ROK 2018
Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Trnava č. 953/2018, dňa 11.9.2018
Účinnosť od 28.9.2018
Zadanie územného plánu zóny
Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Trnava č. 861/2018, dňa 24.4.2018

ÚZEMNÉ PLÁNY ZÓN - ROK 2007
Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Trnava č. 58/2007, dňa 24.4.2007
Účinnosť od 10.5.2007
 

Súvisiaci obsah