Podnikateľ

Projekty a granty mesta

Zavŕšením integračného procesu a dosiahnutím plnoprávneho členstva v Európskej únii sa začala nová etapa v histórii Slovenskej republiky. Členstvo SR v EÚ prináša nový rozmer aj do života nášho mesta.

V sekcii Projekty mesta nájdete aktuálne informácie o projektoch mesta Trnava realizovaných s finančnou podporou Európskej únie a ďalších fondov. Zároveň Vám ponúkame linky na viaceré stránky venované Európskej únii a informácie o možnostiach získania grantov z ďalších fondov.

 
Chcete vedieť, čo je nové?