Podnikateľ

Projekty v štádiu realizácie

Programové obdobie 2021 – 2027


Program Slovensko


Plán obnovy a odolnosti Slovenskej republiky
 


Programové obdobie 2014 – 2020


Integrovaný regionálny operačný program 2014 – 2020
 


Operačný program Kvalita životného prostredia


Operačný program Integrovaná infraštruktúra
 

Produkty inicializačnej fázy sú zverejnené v zmysle Vyhlášky č. 85/2020 o riadení projektov § 7 ods. (4) a odsúhlasenia SO OPII v Centrálnom metainformačnom systéme verejnej správy na  www.metais.vicepremier.gov.sk