Podnikateľ

Projekty v štádiu realizácie

Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020

 


Projekt
Zvýšenie zamestnanosti príslušníkov MRK zriadením miestnej občianskej poriadkovej služby


Projekt
Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce (NP TSP II)


Operačný program kvalita životného prostredia 2014- 2020 


Projekt
Kultúrna spolupráca – cestovný ruch podporujúci kultúrne dedičstvo – CUT

  1. EVENT 4 TRNAVA
  2. EVENT 1 – 6 (AJ), (SJ)
  • Články o projekte Cestovný ruch podporujúci kultúrne dedičstvo
  1. Dni európskeho kultúrneho dedičstva v Trnave slávnostne otvorí koncert Anima mundi v Bazilike svätého Mikuláša
  2. Trnava sa zapojila do projektu zameraného na rozvoj kultúry a cestovného ruchu. Privítala účastníkov z partnerských miest

 


Inteligentné riadenie dopravy - smart Trnava