Podnikateľ

Projekty v štádiu realizácie

Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020

 


Projekt
Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce (NP TSP II)


Operačný program kvalita životného prostredia 2014- 2020 


Operačný program Integrovaná infraštruktúra


Inteligentné riadenie dopravy - smart Trnava

Produkty inicializačnej fázy sú zverejnené v zmysle Vyhlášky č. 85/2020 o riadení projektov § 7 ods. (4) a odsúhlasenia SO OPII v Centrálnom metainformačnom systéme verejnej správy na  www.metais.vicepremier.gov.sk