Mesto Trnava

Kultúra a šport

Mesto Trnava disponuje sieťou kultúrnych, spoločensko-zábavných a športových zariadení, ktoré ponúkajú príležitosť na strávenie voľného času miestnemu obyvateľstvu aj návštevníkom mesta.

KULTÚRNE PODUJATIA

Január

NOVOROČNÝ KONCERT
Koncert vážnej hudby v Kostole sv. Jakuba

Január – december

PODUJATIA V ZÁPADNOM KRÍDLE RADNICE
Výtvarné, fotografické, literárne a hudobné podujatia komorného charakteru

Február

FestHry Trnava
Festival spoločenských hier v Mestskej športovej hale

REPREZENTAČNÝ PLES MESTA TRNAVY v Mestskej športovej hale

POCHOVÁVANIE BASY
Zvykoslovné podujatie na Hlavnej ulici

Marec

KVETNÁ NEDZELA
Zvykoslovné podujatie v Ružovom parku

VÍTANIE JARI
Zvykoslovné podujatie v Kalokagatii – Centre voľného času

marec, apríl, máj

TRNAVSKÁ HUDOBNÁ JAR
Cyklus koncertov vážnej hudby
Sála Marianum, Divadlo Jána Palárika, Bazilika sv. Mikuláša

Apríl

NAJMILŠÍ KONCERT ROKA
Hľadanie talentov medzi deťmi z detských domovov v kine Hviezda

Odovzdanie výťažku z reprezentačného plesu Mesta Trnavy
Charitatívne podujatie na radnici

(PRED)MÁJOVÝ BOZK
Podujatie pre zamilovaných na Hlavnej ulici

Máj

MÁJOVÝ KVET
Trnavský kvetinový rínok – predajná výstava kvetov a sprievodné podujatia na Trojičnom námestí

KONCERT PRE MAMU
Podujatie pri príležitosti Dňa matiek v kine Hviezda

FAMILY DAY
Podujatie pri príležitosti Dňa rodiny v Mariánskej sále

DEŇ SLNEČNICE
Kultúrno-vzdelávacie podujatie spojené so zbierkou na podporu pacientov so sclerosis multiplex
Trojičné námestie, Hlavná ulica

COUNTRY DEŇ
Tance, hudba v country štýle v amfiteátri v Kamennom mlyne

Jún

DEŇ DETÍ
Divadelné popoludnie pre deti na Hlavnej ulici

DOBROVOĽNÍCI DEŤOM
Prezentácia záujmovej činnosti občianskych združení detí a mládeže na Trojičnom námestí

DVOR NÁDEJE
Podujatie na podporu ľudí so zdravotným postihnutím na Trojičnom námestí

MOSTY SNOV
Koncert na podporu talentu nevidiacich umelcov na Trojičnom námestí

RADNIČNÉ HRY
Divadelné predstavenia pod holým nebom na nádvorí radnice

OTVORENIE LETA NA KORZE
Slávnostné otvorenie pešej zóny na Hlavnej ulici

Júl

LETO NA KORZE
Každodenné kultúrne podujatia na pešej zóne – Hlavnej ulici

PROMENÁDNE KONCERTY DYCHOVÝCH HUDIEB
Mestský amfiteáter, Trojičné námestie

LETNÝ BAŽANT KINEMATOGRAF
Premietanie filmov pod holým nebom na Trojičnom námestí

DIVADELNÉ PREDSTAVENIA PRE DETI
Amfiteáter Kamenný mlyn, Hlavná ulica

PROMA FRAJDEJ
Vystúpenia mladých umelcov a športovcov v Sade Antona Bernoláka

August

LETO NA KORZE
Každodenné kultúrne podujatia na pešej zóne – Hlavnej ulici

PROMENÁDNE KONCERTY DYCHOVÝCH HUDIEB
Mestský amfiteáter, Trojičné námestie

TRNAVSKÝ JAZZYK
Medzinárodný festival jazzovej hudby v mestskom amfiteátri

VIVA VERDI
Opera pod holým nebom v mestskom amfiteátri

TRNAVSKÁ BRÁNA
Medzinárodný festival folklórnych súborov
Trojičné námestie, Hlavná ulica, mestský amfiteáter


TRNAVSKÉ ORGANOVÉ DNI
Medzinárodný festival organovej hudby v Bazilike sv. Mikuláša

September

TRNAVSKÉ ZBOROVÉ DNI
Koncerty speváckych zborov v mestskom amfiteátri

TRADIČNÝ TRNAVSKÝ JARMOK
Ľudovoumelecké remeslá, koncerty, pouličné divadlá, historický festival Stredovek v Trnave
Trojičné námestie, Hlavná ulica, Sad Antona Bernoláka


TRNAVSKÉ DNI – láska, pokoj, porozumenie
Stretnutia významných rodákov a osobností Trnavy
Radnica, kino Hviezda, Divadlo Jána Palárika

BIELA PASTELKA
Kultúrno-vzdelávacie podujatie spojené so zbierkou
Trojičné námestie

Október

ZOOM+
Medzinárodný a cappella festival v kine Hviezda

VEĽTRH PRE SENIOROV
Prezentácia záujmovej činnosti denných centier seniorov v Mestskej športovej hale

November

SPOMIENKA NA ZOSNULÝCH MESTA TRNAVY
Symbolický pietny akt na cintoríne na Kamennej ceste

NOVÉNA KU CTI TRNAVSKEJ PANNY MÁRIE
Deväťdňová pobožnosť spojená s celoslovenskou púťou
Bazilika sv. Mikuláša

DIV – Divadelné inšpiratívne vystúpenia
Divadelný festival v Divadle Jána Palárika

PREDVIANOČNÉ TVORIVÉ DIELNE PRE DETI
Hlavná ulica

December

PREDVIANOČNÉ TVORIVÉ DIELNE PRE DETI
Hlavná ulica

MIKULÁŠ IDE TRNAVOU
Zvykoslovné podujatie na Hlavnej ulici

PREDAJ VARENÉHO VÍNA
PRIJATIE BETLEHEMSKÉHO SVETLA
ŠTEDRÁ VEČERA PRE OSAMELÝCH A BEZDOMOVCOV
VIANOČNÉ CHARITATÍVNE PODUJATIA
Trojičné námestie

STREDOVEKÉ VIANOČNÉ TRHY
Historické trhy s dobovým sortimentom a ukážkami remesiel na Námestí sv. Mikuláša


KULTÚRNE ZARIADENIA

DIVADLO JÁNA PALÁRIKA
Budova trnavského divadla bola postavená v roku 1831
Trojičné námestie 2, Trnava
033/55 11 353 divadlotrnava@stonline.sk

Divadelné štúdio DISK, KD Augustína Kubána
(vchod z ulice Rudolfa Dilonga)
e-mail: alzbeta.sersenova@gmail.com, telefón: +421 902 594 742

ZÁPADOSLOVENSKÉ MÚZEUM
sídli v budove bývalého klariského kláštora založeného v 13. storočí
Múzejné námestie 3, Trnava
033/55 12 914

MÚZEUM KNIŽNEJ KULTÚRY, Oláhov seminár
Námestie sv. Mikuláša 10, Trnava
033/5512556

KNIŽNICA JURAJA FÁNDLYHO
Rázusova 1, Trnava
033/55 11 782
www.kniznicatrnava.sk

Hudobné oddelenie
M. Sch. Trnavského 5, Trnava
033/55 11 590

GALÉRIA JÁNA KONIARKA
Kopplov kaštieľ
Zelený kríček 3, Trnava
033/55 11 659

Synagóga – Centrum súčasného umenia
Halenárska 2, Trnava
tel.: 033/55 14 657
www.gjk.sk

TRNAVSKÉ OSVETOVÉ STREDISKO
Bratislavská 27, Trnava
tel.: 55 11 187 www.osveta.sk

DOM KULTÚRY TIRNAVIA
Trojičné námestie 10, Trnava, tel.: 033/55 11 00

AND GALLERY
Štefánikova 3
tel.: 033/55 13 811 www.andgallery.sk

KINO HVIEZDA
Paulínska 1, Trnava tel.: 033/55 110 42

MESTSKÝ AMFITEÁTER
Halenárska 29, Trnava, tel.: 033/55 14 817

SPOLOK SVÄTÉHO VOJTECHA
Radlinského 5, Trnava
tel.: 033/59 07 711

ŠPORTOVÉ PODUJATIA

Január

TRNAVSKÝ NOVOROČNÝ BEH o Pohár primátora mesta
Mestský športový areál AŠK Slávia
Organizátori: Mesto Trnava, Atletický klub AŠK Slávia, občianske združenie beh.sk

TROJKRÁĽOVÁ ŠESTKA
Mestský športový areál AŠK Slávia
Organizátori: Mesto Trnava, Atletický klub AŠK Slávia, Mestský bežecký klub Tyrnavia, občianske združenie beh.sk

Marec

MEMORIÁL KAROLA HOLOVIČA
Medzinárodný turnaj žiakov 7. ŠHT základných škôl v ľadovom hokeji – spomienka na dlhoročného hráča Trnavy, Dubnice, neskôr obetavého trénera trnavských nádejí, ktorý nečakane zomrel v marci 1991 vo veku 41 rokov
Mestský zimný štadión
Organizátori: Mesto Trnava, HK Trnava, rodičia siedmakov ŠHT v ZŠ na Spartakovskej

VEĽKÁ CENA TRNAVY
Medzinárodné plavecké preteky mužov a žien
Krytá plaváreň Materiálovotechnologickej fakulty STU
Organizátori: MtF STU, Mesto Trnava, TTSK, TJ STU, Slovenský plavecký zväz, Slovenská asociácia univerzitného športu

VÍTANIE JARI V MARATÓNKACH
Tridsaťminútový vytrvalostný beh
Mestský atletický štadión Antona Hajmássyho
Organizátori: Mesto Trnava, AK AŠK Slávia, Občianske združenie beh.sk

JARNÝ BEH STREDOŠKOLÁKOV
Masové bežecké preteky žiakov stredných škôl na Dobrej Vode
Organizátori: Školský atletický klub Trnava

Apríl

MEMORIÁL JOZEFA ČAVARU – preteky v športovej streľbe
Národné strelecké centrum v Trnave – Štrkoch
Organizátor: Združenie brokových klubov Trnava

Máj

VEĽKÁ CENA SLOVENSKA V ŠPORTOVEJ STREĽBE
Medzinárodné strelecké podujatie v brokových disciplínach
Národné strelecké centrum v Trnave – Štrkoch
Organizátor: Združenie brokových klubov Trnava

GRAND PRIX TYRNAVIA v tanečnom športe o Pohár primátora mesta Trnavy
Mestská športová hala
Organizátori: Mesto Trnava, Trnavské tanečné centrum, Karloveské tanečné centrum

POHÁR PRIMÁTORA MESTA TRNAVY
Turnaj rekreačných hráčov v tenisovej štvorhre
Areál TC Empire Trnava
Organizátori: Občianske združenie Trnavskej tenisovej ligy, Mesto Trnava

CYKLISTICKÝ VÝLET
Trnava – Dolná Krupá
Usporiadateľ: Mesto Trnava a Malokarpatský cykloklub

Jún

STREETBALL MCDONALDS’
Streetballový turnaj na asfaltovom ihrisku Mestského športového areálu AŠK Slávia
Organizátori: Ing. Juraj Lipták

KARPATY TOUR
Cyklistické vítanie leta
Trnava – Malé Karpaty
Organizátor: Malokarpatský cykloklub a Mesto Trnava

MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA V KICKBOXE
Mestská športová hala
Organizátor: Centrum bojových športov Perun

MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA MUŽOV A ŽIEN V ATLETIKE
Mestský športový areál AŠK Slávia
Organizátor: Atletický klub AŠK Slávia Trnava, Mesto Trnava

GYM-FESTIVAL TRNAVA
Medzinárodné preteky športových gymnastiek
Mestská športová hala
Organizátori: Klub gymnastických športov Slávia, Slovenská gymnastická federácia, Mesto Trnava

PRENGO CUP
Futbalový turnaj pre verejnosť na malých ihriskách
Mestský športový areál AŠK Slávia
Organizátori: Mesto Trnava a ŠK Prednádražie

LOKO CUP
Medzinárodný mládežnícky futbalový turnaj
Areál FK Lokomotíva
Organizátori: FK Lokomotíva Trnava a Mesto Trnava

MEMORIÁL LUKÁŠA ŠERGOVIČA
Hokejbalový turnaj
Miesto konania: Mestský zimný štadión
Organizátori: Mesto Trnava a Hokejbalový klub Pretorians Trnava

TRNAVSKÝ TURNAJ TROJÍC
Nohejbalový turnaj pre verejnosť
Mestský športový areál AŠK Slávia – nohejbalové kurty
Organizátor: Mesto Trnava a Nohejbalový klub AŠK Slávia

Júl

TRNAVA CUP
Medzinárodný futbalový turnaj dorastencov
Areál FK Lokomotíva
Organizátori: Mesto Trnava, FK Lokomotíva Trnava, FC Spartak Trnava

August

TRNAVA – RYSY
Celoštátna jazda cykloturistov (320 km) – Po stopách Trnavskej posádky v SNP
Organizátori: TJ Elán Trnava – Sídlisko Linčianska, Mesto Trnava

VEĽKÁ CENA CYRILA OREŠANSKÉHO V ŠPORTOVEJ STREĽBE
Národné strelecké centrum v Trnave – Štrkoch
Organizátor: Klub brokových klubov Trnava

ITF TRNAVA EMPIRE CUP, medzinárodný tenisový turnaj žien
Mestský športový areál AŠK Slávia
Organizátor: TC Empire Trnava, Mesto Trnava

VEĽKÁ CENA ŠKP TRNAVA V ŠPORTOVEJ STREĽBE
Národné strelecké centrum v Trnave – Štrkoch
Usporiadateľ: Združenie brokových klubov Trnava

September

LESNÝ BEH ZDRAVIA KAMENNÝM MLYNOM
Masové bežecké preteky (8,9 km) pre všetkých záujemcov
Organizátor: Mesto Trnava, beh.sk

JARMOČNÝ TRNAVA CUP – o Pohár primátora mesta Trnavy, 11. ročník – medzinárodný turnaj v basketbale žien a kadetiek
Mestská telocvičňa AŠK Slávia
Organizátor: Basketbalový klub AŠK Slávia Trnava, Mesto Trnava

Jarmočná cyklistická časovka TRNAVSKÝCH 6 666 METROV
Jazda pre masových i výkonnostných pretekárov na bicykloch akéhokoľvek druhu
Miesto konania: Malženická cesta, štart a cieľ pri budove letiska Kopánka
Organizátor: Cyklistický klub Trnava, Mesto Trnava

STREDOŠKOLSKÝ POHÁR – MEMORIÁL PROF. FRANTIŠKA GAŽU
Stredoškolské atletické preteky
Mestský športový areál AŠK Slávia
Organizátor: Školský atletický klub

Memoriál Pavla Minicha – trnavská hodinovka vo vytrvalostnom behu (najstaršia na Slovensku)
Mestský atletický štadión Antona Hajmássyho
Organizátori: Mesto Trnava, Atletický klub AŠK Slávia, ŠAK SPŠ, občianske združenie beh.sk

ATP CHALLENGER TROPHY
Medzinárodný turnaj v tenise mužov
Mestský športový areál AŠK Slávia
Organizátor: TC Empire Trnava, a. s., spolupracuje Mesto Trnava

CYKLISTICKÉ PRETEKY ŽIAKOV
Miesto konania: Mestský športový areál AŠK Slávia
Usporiadateľ: Mesto Trnava a Malokarpatský cykloklub

CYKLOJAZDA PRE VŠETKÝCH
Trnava – Smolenice
Usporiadateľ: Mesto Trnava a Malokarpatský cykloklub

VOLEJBALOVÝ TURNAJ O POHÁR PRIMÁTORA
Turnaj zmiešaných družstiev vo volejbale
Mestská športová hala
Usporiadateľ: Volejbalový oddiel HIT Trnava, Mesto Trnava

HANUMAN CUP
Galavečer bojových športov
Mestská športová hala
Organizátor: Centrum bojových športov Perun, Mesto Trnava

Október

MEDZINÁRODNÝ TURNAJ PRIATEĽSTVA
Futbalový turnaj pracovníkov ministerstiev, veľvyslanectiev, samospráv a i.
Mestská športová hala
Organizátori: Prameň nádeje a Mesto Trnava

TRNAVSKÉ VIACBOJE MLÁDEŽE
Atletické preteky mládeže
Mestský športový areál AŠK Slávia
Organizátori: Školský atletický klub, Mesto Trnava

TIRNAVIA EDEA CUP
Medzinárodné krasokorčuliarske preteky
Mestský zimný štadión
Organizátor: Krasokorčuliarsky klub Trnava, Mesto Trnava

FESTIVAL BOJOVÝCH UMENÍ
Mestská športová hala
Usporiadateľ: Mesto Trnava a trnavské kluby bojových umení

November

TRNAVSKÝ POHÁR V TANEČNOM ŠPORTE – štandardné a latinsko-americké tance
Mestská športová hala
Organizátor: Klub tanečného športu Tyrnavia, Mesto Trnava

BEH PRIATEĽSTVA
Mestský športový areál AŠK Slávia
Organizátor: Mesto Trnava, Atletický klub AŠK Slávia, občianske združenie beh.sk

SLOVENSKÝ POHÁR V CYKLOKROSE
Preteky Slovenského pohára
Mestský športový areál AŠK Slávia
Organizátor: CK Olympik Trnava, Mesto Trnava

December

VIANOČNÝ TURNAJ V KARATE
Mestská športová hala
Organizátori: Karate klub Slovšport, Mesto Trnava, Trnavský samosprávny kraj

VIANOČNÁ TYRNAVIA
Šachový turnaj
Kultúrny dom Modranka
Organizátori: Šachový klub Komplet Modranka, Mesto Trnava

TRNAVSKÝ VIANOČNÝ SMEČ
Medzinárodný nohejbalový turnaj trojíc
Mestská športová hala
Organizátori: Mesto Trnava, Nohejbalový klub AŠK Slávia Trnava

ZIMNÝ BEH ZDRAVIA
Masové bežecké preteky v krose na 3 a 10 km
Mestský športový areál AŠK Slávia
Organizátori: Mesto Trnava, Atletický klub AŠK Slávia, občianske združenie beh.sk

PREDSILVESTROVSKÁ FUTBALOVÁ ŠOU O POHÁR PRIMÁTORA MESTA TRNAVY
Medzinárodný turnaj bývalých prvoligových futbalistov (nad 35 rokov)
Mestská športová hala, Rybníková ulica
Organizátori: Bíli Andeli, o.z., FC Spartak Trnava, Mesto Trnava

MEMORIÁL VÍTA MRVU
Futbalový turnaj so spomienkou na Víta Mrvu
Mestská športová hala
Organizátori: Mesto Trnava a RTVŠ Slávia Trnava

SILVESTROVSKÁ CENA V HODE BREMENOM
Celoštátna súťaž kladivárov i rekreačných vrhačov, s medzinárodnou účasťou
Mestský športový areál AŠK Slávia – tréningový sektor vrhačov Organizátori: Atletický klub AŠK Slávia, Mesto Trnava

VÝZNAMNÉ ŠPORTOVISKÁ

MESTSKÝ ZIMNÝ ŠTADIÓN s dvoma krytými plochami
Spartakovská 1/b, Trnava, tel.: 033/544 22 79

MESTSKÝ FUTBALOVÝ ŠTADIÓN ANTONA MALATINSKÉHO – Spartak Trnava, Športová 1, Trnava, tel.: 033/550 38 04

MESTSKÁ ŠPORTOVÁ HALA – Rybníková 15, Trnava, tel.: 033/551 28 96

MESTSKÝ ATLETICKÝ ŠTADIÓN ANTONA HAJMÁSSYHO (s conipurovou dráhou), Ulica Jána Hajdóczyho

MESTSKÝ ŠPORTOVÝ AREÁL AŠK SLÁVIA – Rybníková 15, Trnava, tel.: 033/551 29 08

MESTSKÝ ŠPORTOVÝ AREÁL FK LOKOMOTÍVA – Ulica Juraja Slottu 45, Trnava, tel.: 033/550 43 60

NÁRODNÉ MINIGOLFOVÉ CENTRUM – Ulica Juraja Slottu, 0905 305 338

NÁRODNÉ STRELECKÉ CENTRUM ŠTRKY – tel.: 0915 983 251

NAFUKOVACIA TENISOVÁ HALA – Botanická ulica, tel.: 033/552 22 07

NAFUKOVACIA TENISOVÁ HALA AŠK SLÁVIA – Rybníková 1, tel.: 033/551 16 42

MESTSKÁ KRYTÁ PLAVÁREŇ ZÁTVOR – Rovná 9, Trnava, tel.: 033/554 17 59

TENISOVÉ CENTRUM TRNAVA (TCT) EMPIRE, Ul. Jána Hajdóczyho 11, tel. 033/592 08 98

JAZDECKÝ AREÁL KAČÍN – Ružindolská 2, Trnava, tel.: 033/550 16 06

V lete sú verejnosti prístupné kúpalisko Castiglione s 50 m bazénom a vyhrievanou vodou, kúpalisko Relax a prírodné kúpalisko v Kamennom mlyne. Na sídliskách a vo štvrtiach mesta sú pre verejnosť vybudované volejbalové, basketbalové a futbalové ihriská. Trnavčanom a návštevníkom mesta je k dispozícii niekoľko sáun, viacero aerobikových štúdií a fitnescentier. V okolí mesta sa rozprestiera pohorie Malých Karpát, ktoré poskytuje široké možnosti pešej turistiky a cykloturistiky.

Viac zaujímavých informácií nájdete na www.vitajtevtrnave.sk.

Za obsahovú stránku tejto sekcie zodpovedá odbor vzdelávania, športu a kultúry.