Mesto Trnava

Zástupcovia primátora

 

PhDr. Eva Nemčovská, PhD., MPH

Prvá zástupkyňa primátora             

Hlavná ulica 1
917 71 Trnava
telefón: 033/32 36 338
e-mail: eva.nemcovska@trnava.sk

 

Mgr. Tibor Pekarčík

Druhý zástupca primátora   

Hlavná ulica 1
917 71 Trnava
telefón: 033/32 36 331
e-mail: tibor.pekarcik@trnava.sk

 

 
Chcete vedieť, čo je nové?