Mesto Trnava

Zástupcovia primátora

 

Bc. Marcel Krajčo

Prvý zástupca primátora             

Hlavná ulica 1
917 71 Trnava
telefón: 033/32 36 338
e-mail: marcel.krajco@trnava.sk

 

PhDr. Eva Nemčovská, PhD., MPH.

Druhý zástupca primátora             

Hlavná ulica 1
917 71 Trnava
telefón: 033/32 36 333
e-mail: eva.nemcovska@trnava.sk