Mesto Trnava

Ocenenia mesta

Ocenenia mesta Trnavy

Ocenenia mesta Trnavy sa udeľujú v prvú marcovú nedeľu na slávnostnom MZ.
Ocenenie je prejav úcty mesta Trnavy významnej osobnosti alebo kolektívu za zásluhy a prínos v oblasti vedy, techniky, kultúry, športu a v oblasti spoločensko-politickej. Ocenené osobnosti svoj život zasvätili činorodej práci, každý vo svojej, rovnako dôležitej, oblasti života spoločnosti. Výsledky ich práce si zaslúžia obdiv a uznanie celého mesta, aj celej spoločnosti.

Mesto udeľuje tieto ocenenia:

- Uznanie za zásluhy o rozvoj a reprezentáciu mesta Trnava
- Cena mesta Trnava
- Čestné občianstvo mesta Trnava

V sekcii Návrhy na udelenie ocenenia mesta nájdete bližšie informácie o tom, akým spôsobom je možné podávať návrhy.

Prehľad ocenených za jednotlivé roky: