Mesto Trnava

Parkovanie

Od 1. augusta 2021 sa v Trnave zmenili podmienky parkovania v súlade so všeobecne záväzným nariadením č. 566.
Okrem nových sadzieb, rozšírených možností úhrad parkového priniesla regulácia statickej dopravy aj novú rezidentskú zónu R1. Je ňou lokalita Ľudmily Podjavorinskej, B. S. Timravy a Sladovnícka 4 – 12.

Zóna R1 je spoplatnená od pondelka do nedele od 0.00 do 24.00 h, čiže počas celého týždňa.
Zóny A (centrum) a B (Hospodárska 4, 5 a 6, Kollárova 16, 22, 23, 32, 33 a 34, Zelený kríček, Šrobárova a Rybníková) sú spoplatnené len počas pracovných dní od 8.00 do 18.00 h.
Zóna C je spoplatnená počas pracovných dní od 8.00 do 16.00 h.

1. marca 2022 vznikla vo vnútroblokoch na Spartakovskej ulici rezidentská zóna R2 a rozšírila sa Zóna B podľa VZN č. 575.

Vodičom, ktorí parkujú v spoplatnených zónach často a na dlhší čas, sa oplatí zakúpiť si parkovaciu kartu. Ak majú v danej zóne trvalý pobyt (prípadne prechodný a zároveň trvalý pobyt inde v Trnave) a zdokladujú právny vzťah k vozidlu, zaplatia za ročnú parkovaciu kartu na prvé auto v domácnosti iba jedno euro. O parkovaciu kartu sa dá požiadať prostredníctvom webovej aplikácie DataMesta, ktorá je dostupná na adrese datamesta.trnava.sk. Pred podaním žiadosti je potrebné sa zaregistrovať.

Pri krátkodobom státi je najvýhodnejšie zaplatiť parkovné cez webovú aplikáciu DataMesta (datamesta.trnava.sk). Sekcia Parkovanie na kúpu parkovacieho lístka je prístupná aj bez registrácie.

Všetky možnosti úhrady parkovného sú zverejnené aj na infotabuliach priamo v spoplatnených zónach. Okrem parkovacích automatov, webovej aplikácie a zakúpením parkovacích kariet sa dá platiť aj prostredníctvom SMS správ (ako doteraz na číslo 2200 v tvare napr. TTA TT111AA 2, teda názov zóny TTA, TTB alebo TTR1,  EČV a počet hodín). 

Ak ste zaplatili po 1. auguste 2021, máte možnosť obdržať daňové potvrdenie o uhradenom parkovaní prostredníctvom SMS. Potvrdenie získate na webstránke smslistky.sk/parking (pozrite si návod).

Ďalšie informácie o parkovaní nájdete na stránke doprava.trnava.sk.

 

Súvisiaci obsah