Mesto Trnava

Parkovanie

Od 1. júna 2017 nadobudlo účinnosť VZN č. 477 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Trnavy.  

Mestské komunikácie sú rozdelené do troch zón.
Vodič po zakúpení parkovacieho lístka v Zóne A a Zóne B získava 10 minút navyše, v ktorých je započítaný presun od auta k automatu. Za parkovanie vodiči platia iba počas pracovných dní od 8.00 do 18.00 hodiny. V sobotu a v nedeľu je parkovanie zadarmo. Parkovací lístok si je možné zakúpiť aj formou SMS správy. Ako postupovať pri získaní daňového potvrdenia o uhradenom parkovaní prostredníctvom SMS sa dozviete v návode, doklad si môžete vytlačiť priamo na stránke.

Zóna A
Nachádza sa v historickom centre a je ohraničená komunikáciami Hlboká, Kollárová, Hospodárska, Zelený kríčok a Rybníková. Hodinové parkovanie stojí 50 centov, neprenosná ročná parkovacia karta 400 eur, polročná 210 eur, štvrťročná 110 eur a mesačná 50 eur (Žiadosť o vydanie parkovacej karty).
Parkovací automat peniaze nevydáva. Za každých vhodených 10 centov sa pripočíta 12 minút parkovania. Vodič si môže zakúpiť parkovací lístok v hodnote od 50 centov až do 10 eur.
Parkovací lístok si je možné zakúpiť aj formou SMS správy. Pre zónu A zaslaním SMS na číslo 2200 v tvare TTA medzera EČV vozidla medzera počet hodín parkovania od 1 do 10. Cena za takto zakúpenú hodinu parkovania je 60 centov.
 
Zóna B
Patria sem parkoviská na uliciach Kollárova (oproti parným kúpeľom), Hospodárska I., Hospodárska II., Rybníková (pri hale Slávia), a ulice: Kollárova od križovatky s Hlbokou po križovatku s Hospodárskou ulicou, Zelený kríčok, Šrobárová ulica a parkovisko na ulici Dohnányho a A. Žarnova.
Výška úhrady v tejto zóne je 20 centov za hodinu. Neprenosná ročná parkovacia karta stojí 150 eur, polročná 80 eur a štvrťročná 45 eur (Žiadosť o vydanie parkovacej karty).
Parkovací automat peniaze nevydáva. Za každých vhodených 10 centov sa pripočíta 30 minút parkovania.
Vodič si môže zakúpiť parkovací lístok v hodnote od 20 centov až do 5 eur.
Parkovací lístok si je možné zakúpiť aj formou SMS správy. Pre zónu B zaslaním SMS na číslo 2200 v tvare TTB medzera EČV vozidla medzera počet hodín parkovania od 1 do 10. Cena za takto zakúpenú hodinu parkovania je 30 centov.
 
Zóna C
Je tvorená parkoviskom na Starohájskej ulici pri Mestskej poliklinike, budove Úradu Trnavského samosprávneho kraja a budove daňového úradu. Parkovanie je prvú hodinu zadarmo, začatá druhá hodina stojí 20 centov a od začatej tretej hodiny je platba 50 centov za hodinu. Čipová ročná parkovacia karta stojí 200 eur, polročná 110 eur a štvrťročná 60 eur (Žiadosť o vydanie parkovacej karty).
Závorový parkovací systém entervo na Starohájskej ulici v Trnave používa ako prístupové médium čipový žetón ChipCoin, na ktorom sa uchovávajú dáta o parkovaní. Ako postupovať pri parkovaní, sa dozviete z návodu.
 

Žiadosť o vydanie parkovacej karty A, B + EKO + REZIDENT

Všeobecne záväzné nariadenie č. 477 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Trnavy

 

4. 5. 2016

 

Súvisiaci obsah

Chcete vedieť, čo je nové?