Mesto Trnava

Parkovanie

Od 1. augusta 2021 sa v Trnave zmenili podmienky parkovania, ako o nich rozhodli 27. apríla 2021 poslanci mestského zastupiteľstva formou všeobecne záväzného nariadenia č. 566.
Okrem nových sadzieb, rozšírených možností úhrad parkového priniesla regulácia statickej dopravy aj novú rezidentskú zónu R1.  Je ňou lokalita Ľudmily Podjavorinskej, B. S. Timravy a Sladovnícka 4 – 12.

Zóna R1 je spoplatnená od pondelka do nedele od 0.00 do 24.00 h, čiže počas celého týždňa, za parkovné sa  platí už od nedele 1. augustaZóny A (centrum) a B (Hospodárska 4, 5 a 6, Kollárova 16, 22, 23, 32, 33 a 34, Zelený kríček, Šrobárova a Rybníková) sú spoplatnené len počas pracovných dní od 8.00 do 18.00 h, a Zóna C počas pracovných dní od 8.00 do 16.00 h.

Vodičom, ktorí parkujú v spoplatnených zónach často a na dlhší čas, sa oplatí zakúpiť si parkovaciu kartu. Ak majú v danej zóne trvalý pobyt (prípadne prechodný a zároveň trvalý pobyt inde v Trnave) a zdokladujú právny vzťah k vozidlu, zaplatia za ročnú parkovaciu kartu na prvé auto v domácnosti iba jedno euro. O parkovaciu kartu sa dá požiadať prostredníctvom webovej aplikácie DataMesta, ktorá je dostupná na adrese datamesta.trnava.sk. Pred podaním žiadosti je potrebné sa zaregistrovať.

Pri krátkodobom státi je najvýhodnejšie zaplatiť parkovné cez webovú aplikáciu DataMesta (datamesta.trnava.sk). Sekcia Parkovanie na kúpu parkovacieho lístka bola spustená v nedeľu 1. augusta a je prístupná aj bez registrácie.

Všetky možnosti úhrady parkovného sú zverejnené aj na infotabuliach priamo v spoplatnených zónach. Okrem parkovacích automatov, webovej aplikácie a zakúpením parkovacích kariet sa dá platiť aj prostredníctvom SMS správ (ako doteraz na číslo 2200 v tvare napr. TTA TT111AA 2, teda názov zóny TTA, TTB alebo TTR1,  EČV a počet hodín). 

Ak ste zaplatili do 31. júla 2021,  máte možnosť obdržať daňové potvrdenie o uhradenom parkovaní prostredníctvom SMS, ktorý sa dozviete v návode, doklad si môžete vytlačiť priamo na stránke 

Ak ste zaplatili po 1. auguste 2021, máte možnosť obdržať daňové potvrdenie o uhradenom parkovaní prostredníctvom SMS, ktorý sa dozviete v návode doklad si vytlačiť priamo TU

V prvých týždňoch regulácie parkovania ostávajú v meste pôvodné parkovacie automaty, ktoré neskôr nahradia nové. K výmene malo dôjsť k 1. augustu, z dôvodu koronakrízy sa však ich dodanie oneskorí, keďže výrobcovi automatov neboli dodané potrebné komponenty. V nových automatoch sa bude dať platiť aj platobnou kartou a parkovací lístok budú vedieť poslať tiež e-mailom.

Ďalšie informácie o parkovaní nájdete na stránke doprava.trnava.sk.
Informácie o možnostiach platby budú zverejnené aj priamo v spoplatnených zónach. Možnosť platby kartou v nových parkovacích automatoch pribudne v dohľadnej dobe.

 

 

Súvisiaci obsah

Chcete vedieť, čo je nové?