Mesto Trnava

Prehliadka mesta

Mesto Trnava patrí k najstarším a najvýznamnejším mestám Slovenska. Na území mesta sa nachádza 1 národná kultúrna pamiatka a 139 kultúrnych pamiatok. Trnava má zachované mestské opevnenie, ktoré bolo postavené už v 13. st. Medzi najvýznamnejšie pamiatky patrí Univerzitný kostol sv. Jána Krstiteľa a ďalších 12 kostolov rôznych architektonických slohov, renesančná budova bývalého Olahovho seminára zo 16. st., súsošie Najsvätejšej Trojice z r. 1695, renesančná radnica, barokový arcibiskupský palác, mestská veža a meštianske domy postavené v 16. a v prvej polovici 17. st.

Už v roku 1238 mu uhorský kráľ Belo IV. udelil ako prvému na území Slovenska výsadu slobodného kráľovského mesta. V druhej polovici 13. st. sa mesto ohradilo hradbami so štyrmi bránami. Význam Trnavy vzrástol po roku 1526, keď Turci obsadili južnú časť Uhorska a v roku 1543 sa stala sídlom ostrihomského arcibiskupa. V 17. st. sa stala Trnava kultúrnym centrom Uhorska a sídlom univerzity.

Mesto Trnavu si môžete pozrieť cez: