Mesto Trnava

Poslanci mestského zastupiteľstva

Poslanci Mestského zastupiteľstva mesta Trnavy

volebné obdobie 2022 - 2026

 

  Etický kódex volených predstaviteľov mesta Trnavy

  Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva mesta Trnavy

  Tlačivo na interpeláciu

  Odmeňovací poriadok funkcionárov mesta Trnavy

 

  Volebný obvod č. 1: Trnava - stred
 
(Staré mesto, Špíglsál)

 

PhDr. Katarína Ďurková, PhD.
0908/185 652
katarina.durkova@trnava.sk

 

Ing. Branislav Baroš
0905/841 521
branislav.baros@trnava.sk

 

MUDr. Milan Sokolovský
0917/484 447
milan.sokolovsky@trnava.sk

 

Bc. Marcel Krajčo
0917/860 923
marcel.krajco@trnava.sk

 

Ing. Juraj Novota
0903/770 530
juraj.novota@trnava.sk

  Volebný obvod č. 2: Trnava - západ
  (Prednádražie)

RNDr. Gabriela Cabanová
0911/542 023
gabriela.cabanova@trnava.sk

 

Mgr. Tibor Pekarčík
tibor.pekarcik@trnava.sk

 

Mgr. Matej Lančarič
0908 544 973
matej.lancaric@trnava.sk

 

Mgr. Martin Uhlík
0907/634 333
martin.uhlik@trnava.sk

Mgr. Ivan Kopčík
0904/313 492
ivan.kopcik@trnava.sk

Ing. Marián Schwarz
marian.schwarz@trnava.sk

 

Ing. Andrej Farkaš
0908 474 756
andrej.farkas@trnava.sk

  Volebný obvod č. 3: Trnava – sever
  (Kopánka, Zátvor, Vodáreň)

 

Ing. Vladimír Ekhardt
vladimir.ekhardt@trnava.sk

Ing. Pavol Hluchý
pavol.hluchy@trnava.sk

 

Mgr. Ľubica Horváthová
0908/754 731
lubica.horvathova@trnava.sk

MUDr. Branislav Kramár
0903 847 311
branislav.kramar@trnava.sk

 

Juraj Baďura, DiS.
0905/982 374
juraj.badura@trnava.sk

 

Ing. Richard Sládek
0908 119 007
richard.sladek@trnava.sk

 

Juraj Fuzák
0915/391 915
juraj.fuzak@trnava.sk

  Volebný obvod č. 4: Trnava – východ
  (Družba, Hlboká, Vozovka)

 

PhDr. Eva Nemčovská, PhD.. MPH.
0907 606 766
eva.nemcovska@trnava.sk

 

PhDr. Šimon Štefunko
0904 167 175
simon.stefunko@trnava.sk

 

Ing. Dušan Zaťko
0905 890 133
dusan.zatko@trnava.sk

 

Mgr. Ing. Marián Galbavý
0949/765 432
marian.galbavy@trnava.sk

 

Mgr. Ondrej Štefánik
0903/195 810
ondrej.stefanik@trnava.sk

 

Ing. Jozef Šúst
0907/584 460
jozef.sust@trnava.sk

  Volebný obvod č. 5 Trnava – juh
  (Linčianska, Tulipán)

 

Mgr. Rastislav Mráz
0905 186 719
e-mail: rastislav.mraz@trnava.sk

 

Mgr. Tatiana Vavrová
0904 003 702
tatiana.vavrova@trnava.sk

 

Mgr. Stanislav Hric
0908/619 619
stanislav.hric@trnava.sk

 

PhDr. Miloš Krištofík
0905/618 657
milos.kristofik@trnava.sk

 

Ing. Jaroslav Holeček, PhD., Dr.h.c.
jaroslav.holecek@trnava.sk

  Volebný obvod č. 6 Trnava – Modranka

 

Juraj Šarmír
0915 800 940
juraj.sarmir@trnava.sk