Mesto Trnava

Poslanci mestského zastupiteľstva

Poslanci Mestského zastupiteľstva mesta Trnavy

volebné obdobie 2018 - 2022

 

  Etický kódex volených predstaviteľov mesta Trnavy

  Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva mesta Trnavy

  Tlačivo na interpeláciu

  Odmeňovací poriadok funkcionárov mesta Trnavy

  Volebný obvod č. 1: Trnava - stred
 
(Staré mesto, Špíglsál)

PhDr. Katarína Ďurková, PhD.
adresa: Hornopotočná 19A, Trnava
mobil: -
e-mail: katarina.durkova@trnava.sk

Mgr. Marek Neštický
adresa: Čajkovského 12, Trnava
mobil:
e-mail: marek.nesticky@trnava.sk

Ladislav Beňo
adresa: Dolnopotočná 3, Trnava
mobil: 0944 263 604
e-mail: ladislav.beno@trnava.sk

 

Ing. Juraj Novota
adresa: Halenárska ulica 36, Trnava
mobil: 0903 770 530
e-mail: juraj.novota@trnava.sk

Marcel Krajčo
adresa: Hlavná 36, Trnava
mobil: 0917 860 923
e-mail: marcel.krajco@trnava.sk

  Volebný obvod č. 2: Trnava - západ
  (Prednádražie)

RNDr. Gabriela Cabanová
adresa: Šafárikova 12, Trnava
mobil: -
e-mail: gabriela.cabanova@trnava.sk

Mgr. Tibor Pekarčík
adresa: Leoša Janáčka 56, Trnava
mobil: 0918 800 337
e-mail: tibor.pekarcik@trnava.sk

Mgr. Martin Uhlík
adresa: Čajkovského 29, Trnava
mobil: 0907 634 333
e-mail: martin.uhlik@trnava.sk

Mgr. Matej Lančarič
adresa: Mozartova 12, Trnava
mobil: 0908 544 973
e-mail: matej.lancaric@trnava.sk

Ing. Peter Šujan
adresa: Botanická 29, Trnava
mobil: 0904 107 108
e-mail: peter.sujan@trnava.sk

Ing. Andrej Farkaš
adresa: Čajkovského 42, Trnava
mobil: 0908 474 756
e-mail: andrej.farkas@trnava.sk

  Volebný obvod č. 3: Trnava – sever
  (Kopánka, Zátvor, Vodáreň)

Ing. Vladimír Ekhardt
adresa: Jánošíkova 29, Trnava
mobil:
e-mail: vladimir.ekhardt@trnava.sk

Juraj Fuzák
adresa: Stavebná 9, Trnava
mobil: 0915 391 915
e-mail: juraj.fuzak@trnava.sk

Emanuel Gronský
adresa: Ustianska 56, Trnava
mobil: -
e-mail: emanuel.gronsky@trnava.sk

MUDr. Branislav Kramár
adresa: Pekná ulica 10, Trnava
mobil: 0903 847 311
e-mail: branislav.kramar@trnava.sk

MUDr. Štefan Krištofík, MPH
adresa: Andreja Hlinku 11, Trnava
mobil: 0908 999 880
e-mail: stefan.kristofik@trnava.sk

Ing. Richard Sládek
adresa: Na hlinách 27, Trnava
mobil: 0908 119 007
e-mail: richard.sladek@trnava.sk

Mgr. Bc. Eduard Guniš
adresa: Francisciho 11, Trnava
mobil: 0944 257 813
e-mail: eduard.gunis@trnava.sk

  Volebný obvod č. 4: Trnava – východ
  (Družba, Hlboká, Vozovka)

PhDr. Eva Nemčovská, PhD.
adresa: Tehelná 29, Trnava
mobil: 0907 606 766
e-mail: eva.nemcovska@trnava.sk

PhDr. Šimon Štefunko
adresa: Hattalova 3, Trnava
mobil: 0904 167 175
e-mail: simon.stefunko@trnava.sk

Ing. Dušan Zaťko
adresa: Juraja Slottu 6, Trnava
mobil: 0905 890 133
e-mail: dusan.zatko@trnava.sk

Mgr. Ľubica Horváthová
adresa: V. Clementisa 53, Trnava
mobil: 0908 754 731
e-mail: lubica.horvathova@trnava.sk

Mgr. Ondrej Štefánik
adresa: Jána Bottu 29F
mobil:
e-mail: ondrej.stefanik@trnava.sk

Mgr. Ing. Marián Galbavý
adresa: Tehelná 6, Trnava
mobil: 0949 765 432
e-mail: marian.galbavy@trnava.sk

Mgr. Ľuboš Kollár
adresa: Legionárska ulica 6, Trnava
mobil: -
e-mail: lubos.kollar@trnava.sk

  Volebný obvod č. 5 Trnava – juh
  (Linčianska, Tulipán)

Mgr. Rastislav Mráz
adresa: Šípová ulica 7
mobil: 0905 186 719
e-mail: rastislav.mraz@trnava.sk

Mgr. Tatiana Vavrová
adresa: Ulica gen. Goliána 29, Trnava
mobil: 0904 003 702
e-mail: tatiana.vavrova@trnava.sk

Mgr. Stanislav Hric
adresa: Markovičova 40, Trnava
mobil: -
e-mail: stanislav.hric@trnava.sk

Adam Peciar
adresa: Ulica Gábora Steinera 1, Trnava
mobil: 0908 311 757
e-mail: adam.peciar@trnava.sk

Mgr. Magdaléna Eliášová
adresa:  A. Kubinu 28, Trnava
mobil: 0907 330 110
e-mail: magdalena.eliasova@trnava.sk

  Volebný obvod č. 6 Trnava – Modranka

Juraj Šarmír
adresa:  Bosniacka 28, Trnava
mobil: 0915 800 940
e-mail: juraj.sarmir@trnava.sk 

 

 
Chcete vedieť, čo je nové?