Mesto Trnava

Mestská zeleň

Zoznam spravovateľov

Číslo obvodu zelene

Lokalita

Spravovateľ

1.

Centrálna mestská zóna

Deltaspol

2.

Vozovka

Tvorsad

3.

Linčianska

Deltaspol

4.

Prednádražie, Hospodárska

.A.S.A. Trnava

5.

Špíglsál

Ateliér SAKT

6.

Kopánka

Salix

7.

Vodáreň, Zátvor

Deltaspol

8.

Družba

Tvorsad

9.

Modranka

Regia

10.

Kamenný mlyn lesopark

Regia

11.

Kamenný mlyn centrum

Regia

12.

Zelený pás

Regia

 

Svoje podnety alebo otázky v oblasti spravovania a údržby zelene môžete posielať cez kontaktný formulár.
Typ podnetu zvoľte: Životné prostredie.

 
Chcete vedieť, čo je nové?