Mesto Trnava

Údržba zelene

Správu zelene (výsadbu, orezy stromov a krov, polievanie, výruby atď.) zabezpečujú Mestské služby mesta Trnava.
 


 

Kosenie

  1. Centrálna mestská zóna: Mestské služby
  2. Trnava – západ: Effecteam
  3. Trnava – sever: Inex-Hausgarden
  4. Trnava – východ: Inex-Hausgarden
  5. Trnava – juh: Landgard Slovakia
  6. Trnava – Modranka: Grasstech