Mesto Trnava

Údržba zelene

Správa zelene
(výsadba, orezy stromov, orezy krov, polievanie, výruby)

 1. Centrálna mestská zóna: Deltaspol
 2. Vozovka: Tvorsad
 3. Linčianska: Deltaspol
 4. Prednádražie, Hospodárska: Mestské služby mesta Trnava (orezy krov), Regia (orezy stromov, polievanie), Deltaspol (výruby)
 5. Špíglsál: Ateliér SAKT
 6. Kopánka: Mestské služby (orezy krov), Regia (orezy stromov, polievanie), Deltaspol (výruby)
 7. Vodáreň, Zátvor: Deltaspol
 8. Družba: Tvorsad
 9. Modranka: Regia
 10. Kamenný mlyn – lesopark: Regia
 11. Kamenný mlyn – centrum: Regia
 12. Zelený pás: Regia

   


 


 

Kosenie

 1. Centrálna mestská zóna: Mestské služby
 2. Trnava – západ: Effecteam
 3. Trnava – sever: Inex-Hausgarden
 4. Trnava – východ: Inex-Hausgarden
 5. Trnava – juh: Landgard Slovakia
 6. Trnava – Modranka: Grasstech