Mesto Trnava

Partnerské mestá

Program spolupráce mesta Trnava s partnerskými mestami v zahraničí na základe solidarity a rovnoprávneho postavenia existuje už dve desaťročia a je vhodným prostriedkom na zbližovanie medzi občanmi a na posilnenie pocitu prináležitosti k európskemu spoločenstvu. Partnerské vzťahy mesta Trnava s mestami v zahraničí sa rozvíjajú na základe podpísaných zmlúv o vzájomnej partnerskej spolupráci.

Spolupráca mesta existuje i na multilaterálnom základe v rámci partnerstva v Kooperačnej siete európskych miest strednej veľkosti so sídlom v St. Pöltene (Rakúsko) a Centrope – Stredoeurópskeho regiónu so sídlom vo Viedni a Bratislave.