Mesto Trnava

Koncepcia rozvoja statickej dopravy

                                                                                                                               Začiatok stránky
Koncepcia rozvoja statickej dopravy v meste Trnava
Spracované: júl 2016
 
Analýza aktuálneho stavu statickej dopravy
       (Mapy 1-8 a 10-11)
 Návrh nových plôch statickej dopravy
 Návrh koncepcie rozvoja statickej dopravy