Mesto Trnava

Archív 2015 2.

JÚL

1. 7. 2015

- pracovné stretnutie - p. Petková
- pracovné stretnutie - p. Hambálková
- pracovné stretnutie so zamestnancami MsÚ Trnava
- pracovné stretnutie - p. Mesároš (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
- pracovná cesta do Piešťan - Mestský úrad Piešťany
- pracovná cesta do Bratislavy - p. Šebo (United Industries,a .s)

2. 7. 2015

- pracovné stretnutie - p. Kováč (Inštitút stresu)
- pracovné stretnutie so zamestnancami MsÚ Trnava
- pracovná cesta do Nitry - stretnutie so zástupcom fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva  Slovenskej  poľnohospodárskej univerzity v Nitre
- 2. kolo výberového konania na pozíciu vedúci Odboru organizačného a vnútornej správy MsÚ Trnava

3. 7. 2015

- pracovné stretnutie so zamestnancami MsÚ Trnava
- pracovná cesta do Piešťan - Dozorná rada TAVOS, a.s.

6. 7. 2015

- pracovné stretnutie so zamestnancami MsÚ Trnava
- pracovné stretnutie - p. Dudášová ( IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže)
- pracovné stretnutie - p. Belan
- pracovné stretnutie - p. Kurilla

7. 7. 2015

- pracovné stretnutie so zamestnancami MsÚ Trnava
- pracovné stretnutie - p. Oravcová
- pracovné stretnutie - p. Čavojský
- 3. kolo výberového konania na pozíciu referent komunikácie v kancelárii primátora
- zasadnutie Valného zhromaždenia Trnavatel, spol. s r.o.

8. 7. 2015

- pracovné stretnutie - p. Plesnivá
- pracovné stretnutie - p. Duboš
- pracovné stretnutie - p. Válek (Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny)
- seminár o Trnavskom dobrovoľníckom centre
- pracovné stretnutie so zamestnancami MsÚ Trnava

9. 7. 2015

- pracovné stretnutie - p. Jaroš
- pracovné stretnutie so zamestnancami MsÚ Trnava
- pracovné stretnutie - .A.S.A. Trnava s.r.o.
- pracovné stretnutie - p. Bagin

10. 7. 2015

- pracovné stretnutie - p. Čavojský
- pracovné stretnutie so zamestnancami MsÚ Trnava
- pracovné stretnutie - p. Kuzma (SAD Trnava)

13. 7. 2015

- pracovná cesta do Bratislavy - pracovné rokovanie - Environmentálny fond
- pracovné stretnutie so zamestnancami MsÚ Trnava

14. 7. 2015

- pracovné stretnutie - p. Minárik (TT-KOMFORT s.r.o.)
- pracovné stretnutie so zamestnancami MsÚ Trnava

15. 7. 2015

- pracovné stretnutie so zamestnancami MsÚ Trnava
- pracovné stretnutie - p. Jurík (Štúdio 21)
- pracovné stretnutie - p. Kuba
- stretnutie s občanmi Rekonštrukcia MK Kukučínova

16. 7. 2015

- pracovné stretnutie so starostami obcí mestskej funkčnej oblasti krajského mesta Trnava k príprave na programové obdobie EÚ 2014 - 2020
- pracovné stretnutie so zamestnancami MsÚ Trnava

17. 7. 2015

- pracovné stretnutie so zamestnancami MsÚ Trnava
- pracovné stretnutie - p. Mizerová, p. Rezbárik
- pracovné stretnutie - p. Fabián
- pracovné stretnutie - p. Balažovič
- pracovné stretnutie - Doggies na Prednádraží

20. 7. 2015

- pracovné stretnutie so zamestnancami MsÚ Trnava
- pracovné stretnutie - p. Lančarič STREET SPORT
- pracovné stretnutie -  p. Melíšeková

21. 7. 2015

- pracovné stretnutie so zamestnancami MsÚ Trnava
- valné zhromaždenie MTT

22. 7. 2015

- pracovné stretnutie so zamestnancami MsÚ Trnava
- pracovné stretnutie - p. Sawický
- pracovné stretnutie - p. Brestovanský (PdF TU)
- pracovné stretnutie - p. Hincová
- pracovné stretnutie - p. Fabian

23. 7. 2015

- pracovné stretnutie so zamestnancami MsÚ Trnava
- pracovné stretnutie so zástupcami Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre

24. 7. 2015

- pracovné stretnutie so zamestnancami MsÚ Trnava
- pracovná cesta do Bešeňovej - seminár Verejná kontrola miestnej samosprávy

27. 7. 2015

- pracovná cesta - Rakúsko

28. 7. 2015

- pracovná cesta - Rakúsko
- zasadnutie Mestskej rady mesta Trnava

29. 7. 2015

- pracovné stretnutie so zamestnancami MsÚ Trnava
- pracovné stretnutie - p. Gubrický (AŠK Slávia)
- pracovné stretnutie - p. Petre
- pracovné stretnutie - p. Pašek


AUGUST

3. 8. 2015

- pracovné stretnutia so zamestnancami Mestského úradu

4. 8. 2015

- pracovné stretnutia so zamestnancami Mestského úradu
- pracovné stretnutie - p. Šramková
- pracovné stretnutie  - p.Nižnánsky (TAVOS a.s.)

 

5. 8. 2015

- pracovné stretnutia so zamestnancami Mestského úradu
- pracovná skupina - športové dotácie na Mestskom úrade

 

6. 8. 2015

- pracovné stretnutie - JUDr. Kleiman (Okresná prokuratúra)
- pracovné stretnutie - p. Nižnánsky (TAVOS)
- pracovné stretnutia so zamestnancami Mestského úradu
 

7. 8. 2015

- pracovná cesta - Banská Štiavnica

10. 8. 2015

- pracovné stretnutia so zamestnancami Mestského úradu

11. 8. 2015

- pracovné stretnutia so zamestnancami Mestského úradu
- zasadnutie Majetkovej komisie mesta Trnava

12. 8. 2015

- pracovné stretnutie - p. Ševčík
- pracovné stretnutia so zamestnancami Mestského úradu
- pracovné stretnutie - p. Masaryková
- pracovné stretnutie - spol. ASSECO
- pracovné stretnutie - p. Polakovičová

 

13. 8. 2015

- pracovné stretnutie - primátor mesta Hlohovec a pani prednostka MsÚ Hlohovec - MsÚ Trnava
- Valné zhromaždenie spoločnosti TT-KOMFORT s.r.o.
- pracovné stretnutia so zamestnancami Mestského úradu
- pracovné stretnutie - p. Valent

 

14. 8. 2015

- pracovné stretnutie - p. Gubrický, p. Hlavna
- pracovné stretnutia so zamestnancami Mestského úradu

17. 8. 2015

- porada vedenia
- dozorná rada TAVOS - Piešťany
- pracovné stretnutia so zamestnancami Mestského úradu

18. 8. 2015

- pracovné stretnutia so zamestnancami Mestského úradu
- mimoriadne MZ

 

19. 8. 2015

- pracovné stretnutie - p. Belko
- pracovné stretnutie - p. Jamborová
- pracovné stretnutie so zástupcami spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s.
- pracovné stretnutie so zástupcami spoločnosti STAS, stavby a sanácie, s. r.o. Trnava
- pracovné stretnutie - p. Masaryková

- pracovné stretnutia so zamestnancami Mestského úradu

20. 8. 2015

- pracovné stretnutia so zamestnancami Mestského úradu
- pracovné stretnutie - p. Klinková
- pracovné stretnutie so zástupcami  spoločnosti Vallis - jazykové vzdelávanie,s.r.o.
- pracovné stretnutie so zástupcami Lucron Development - p. Muller

 

21. 8. 2015

- pracovné stretnutia so zamestnancami Mestského úradu
- pracovné stretnutie so zástupcom spoločnosti Visions - p. Mikuščák
- pracovné stretnutie so zástupcami spoločnosti Klubu priateľov železníc - p. Lužák

 

24. 8. 2015

- pracovné stretnutia so zamestnancami Mestského úradu
- pracovné stretnutie - p. Ševečková

- pracovné stretnutie - p. Michalcová
- pracovné stretnutie zástupcov Transparency International Slovensko

 

25. 8. 2015

- pracovné stretnutia so zamestnancami Mestského úradu
- zasadnutie Mestskej rady mesta Trnava

 

26. 8. 2015

- pracovné stretnutia so zamestnancami Mestského úradu
- pracovné stretnutie - redaktorka, Plus 7 dní
- pracovné stretnutie - p. Čavojský, p. Olah
- pracovné stretnutie - so zástupcom Trnavského samosprávneho kraja- JUDr. Turanský

 

27. 8. 2015

- pracovné stretnutia so zamestnancami Mestského úradu
- Rada ZMO Jaslovské Bohunice v Trnave
- pracovné stretnutie na Arcibiskupskom  úrade v Trnave
- pracovné stretnutie - p. Jamborová

 

28. 8. 2015

- pracovné stretnutia so zamestnancami Mestského úradu
- kladenie vencov pri príležitosti osláv 71. výročia SNP na Univerzitnom námestí
- pracovné stretnutie - p. R. T. Lyons, zástupca veľvylanca USA
- pracovné stretnutie - p. Babincová

 

31. 8. 2015

- pracovné stretnutia so zamestnancami Mestského úradu
- pracovné stretnutie - p. Peciar, p. Ranuša
- pracovné stretnutie zástupcov Jadrovej spoločnosti Slovenska a.s.- p. Vavruška
- pracovné stretnutie - p. Benková

 

SEPTEMBER

2. 9. 2015

- otvorenie školského roku 2015 / 2016 - ZŠ Bottova
- pracovné stretnutie so zamestnancami MsÚ Trnava
- pracovné stretnutie - p. Branišová
-pracovné stretnutie - p. Horňáková
 

3. 9. 2015

- pracovné stretnutie so zamestnancami MsÚ Trnava
- pracovné stretnutie k príprave a organizácii TTJ 2015
- pracovné stretnutie -p. Lančarič
- otvorenie 9. ročníka Trienále plagátu Trnava 2015

4. 9. 2015

- pracovné stretnutie - p. Gubrický, p. Čálik
- pracovné stretnutie so zamestnancami OE MsÚ Trnava
- pracovné stretnutie - p. Ezechiáš

7. 9. 2015

- pracovné rokovanie Trnansparency International Slovensko
- pracovné stretnutie so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Michalcová
- pracovné stretnutie - p. Majerníková
- pracovné stretnutie - p. Slaný
- zasadnutie Bytovej komisie

8. 9. 2015

 

9. 9. 2015

- stretnutie s poslancami MZ mesta Trnava

10. 9. 2015

- pracovné stretnutie so zamestnancami MsÚ Trnava

11. 9. 2015

- pracovné stretnutie so zamestnancami MsÚ Trnava
- Tradičný trnavský jarmok

14. 9. 2015

- pracovné stretnutie so zamestnancami MsÚ Trnava
- pracovné stretnutie - p. Pitek
- pracovné stretnutie - p. Sorádová

16. 9. 2015

- pracovné stretnutie so zástupcami spoločnosti CORA-GEO - p. Habiňák, p. Pavúk
- pracovné stretnutie - p. Hájik
- pracovné stretnutie - p. Kollár, Aprox Invest
- pracovné stretnutie so zástupcami Krízového strediska Trnava - p. Horníčková
- pracovné stretnutie so zamestnancami MsÚ Trnava
- zasadnutie Majetkovej komisie MZ
- pracovné stretnutie - Komunitný plán s poskytovateľmi sociálnych služieb

17. 9. 2015

- pracovné stretnutie - p. Dubasová
- pracovné stretnutie - p. Menyhardtová
- pracovná cesta do Jaslovských Bohuníc - návšteva Jadrovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach
- zasadnutia Komisie životného prostredia
- pracovné stretnutie s predsedami poslaneckých klubov - 4. aktualizácia rozpočtu
- zasadnutie Komisie kultúry
- záverečný koncert - Trnavské orgánové dni - Bazilika sv. Mikuláša v Trnave

18. 9. 2015

- Trnavské dni lásky pokoja a porozumenia - prijatie
- pracovné stretnutie - odkaz pre starostu
- pracovné stretnutie so zamestnancami MsÚ Trnava

21. 9. 2015

- Porada vedenia
- pracovné stretnutie - p. Matur
- pracovné stretnutie so zástupcom spoločnosti PCA Peugeot Citroen - p. Švec

22. 9. 2015

- Športový deň zamestnancov MsÚ

23. 9. 2015


- pracovné stretnutie so zamestnancami MsÚ Trnava
- Rada seniorov
- zasadnutie Komisie sociálno-zdravotnej

24. 9. 2015

- pracovné stretnutie so zamestnancami MsÚ Trnava
- pracovné stretnutie - JUDr. Kleiman
- pracovné stretnutie - p. Osuský
- čaša vína - stretnutie starostov združenia ZMO Jaslovské Bohunice v Ružindole

25. 9. 2015

- pracovné stretnutie so zamestnancami MsÚ Trnava - OS

28. 9. 2015

- pracovné stretnutie programových tímov k návrhu rozpočtu na roky 2016-2018 (OÚRaK, ODaKS)
- pracovné stretnutie so zamestnancami MsÚ Trnava
- zasadnutie bytovej komisie

29. 9. 2015

- pracovné stretnutie programových tímov k návrhu rozpočtu na roky 2016-2018 (OPaM, OVŠaK)
- pracovné stretnutie so zamestnancami MsÚ Trnava
- zasadnutie Mestskej rady

30. 9. 2015

- pracovné stretnutie programových tímov k návrhu rozpočtu na roky 2016-2018 (OIV, OS, KP, OOaVS, MsP, OPPaIP)
- pracovné stretnutie so zamestnancami MsÚ Trnava
- pracovná cesta do Bratislavy - Transparency International Slovensko
- Komisia na riešenie problematiky neprispôsobivých občanov

OKTÓBER

1. 10. 2015

- pracovné stretnutie programových tímov k návrhu rozpočtu na roky 2016 - 2018

2. 10. 2015

- pracovná cesta do Bratislavy - pracovné stretnutie so zástupcami ŽSR
- pracovné stretnutie programových tímov k návrhu rozpočtu na roky 2016 - 2018
- pracovné stretnutie - p. Klembara

5. 10. 2015

- pracovné stretnutie programových tímov k návrhu rozpočtu na roky 2016 - 2018
- pracovné stretnutie zástupcov spoločnosti AUREX s.r.o.
- pracovné stretnutie so zástupcom Slovenského zväzu ľadového hokeja - p. Mráz
- pracovné stretnutie so zamestnancami MsÚ Trnava
- pracovné stretnutie - p. Královič, p. Holubčík
- pracovné stretnutie - p. Meszáros
- pracovné stretnutie - SIDERPAR
- pracovné stretnutie k VZN - atraktivita komerčných NP

6. 10. 2015

- pracovné stretnutie programových tímov k návrhu rozpočtu na roky 2016 - 2018
- pracovné stretnutie so zamestnancami MsÚ Trnava
- zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Trnava

7. 10. 2015

- tlačová beseda po Mestskom zastupiteľstve mesta Trnava
- pracovné stretnutie programových tímov k návrhu rozpočtu na roky 2016 - 2018
- pracovné stretnutie - p. Počuch
- pracovné stretnutie -p. Buntová
- pracovné stretnutie - p. Danák

8. 10. 2015

- pracovná cesto do ČR - Prahy - konferencia na tému Moderný parkovací dom od A do Z

9. 10. 2015

- pracovné stretnutie - p. Nedielka
- pracovné stretnutie so zamestnancami MsÚ Trnava - rozpočet na roky 2016-2018
- pracovné stretnutie - p. Drgoňová
- pracovná cesta do Piešťan - TAVOS a..s.

12. 10. 2015

- pracovné stretnutie k projetku E-Centre
- pracovné stretnutie so zástupcom Trnavskej teplárenskej spoločnosti - p. Kovačovič
- pracovné stretnutie - p. Molnár
- pracovné stretnutie so zamestnancami MsÚ Trnava
- Správna rada Automobilového klastra
- pracovné stretnutie so zamestnancami MsÚ - parčík Bela IV.
- pracovné stretnutie - p. Lucinová
- pracovné stretnutie - p. Stanko, p. Púček

13. 10. 2015

- pracovné stretnutie so zástupcom spoločnosti BILLA s.r.o. - p. Krásny
- pracovné stretnutie so zamestnancami MsÚ Trnava
- zasadnutie Majetkovej komisie MZ

14. 10. 2015

- Veľtrh pre seniorov
- pracovné stretnutie so zamestnancami MsÚ Trnava
- Workshop Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja
- pracovné stretnutie - p. Houbová
- pracovné stretnutie - p. Neupauerová, p. Vrábová
- pracovné stretnutie - p. Odkladal
- polhodinka otázok s primátorom - Veľtrh pre seniorov
- pracovné stretnutie - TT-KOMFORT, .A.S.A. Trnava, ODaKS
- verejné prerokovanie novely VZN o dotáciach - športové aktivity

15. 10. 2015

- Veľtrh pre seniorov
- pracovné stretnutie so zamestnancami MsÚ Trnava
- pracovné stretnutie so zástupcami spol. Visions
- pracovné stretnutie - p. Holéczy
- tlačová beseda - Transparency International Slovensko
- pracovné stretnutie - p. Halenár
- polhodinka otázok s primátorom - Veľtrh pre seniorov
- verejné prerokoanie novely VZN o dotáciach - Aktivity mládeže a výchova a vzdelávanie
- 9. ročník Trienále plagátu Trnava 2015

16. 10. 2015

- pracovné stretnutie - p. Svátek
- pracovné stretnutie - p. Fabián
- pracovné stretnutie k návrhu rozpočtu 2016 - 2018 s vedúcim zamestnancami MsÚ Trnava

19. 10. 2015

- pracovné stretnutie - Humanizácia OS, Vodáreň
- Gremiálna porada
- pracovné stretnutie - p. Štofej
- Valné zhromaždenie TT- KOMFORTu
- zasadnutie Bytovej komisie MZ
- verejné prerokoanie novely VZN o dotáciach - Záujmová umelecká činnosť a kultúrne aktivity

20. 10. 2015

- pracovné stretnutie s vedúcimi MsÚ Trnava
- priateľské stretnutie - p. Mikulka, jubilant
- slávnostné otvorenie veľtrhu "Práca a kariéra 2015" a výstava "Podnikanie a Franchising 2015"
- Spartak Trnava - mládež - stretnutie
- pracovné stretnutie - VZN o dotáciach - Ekológia a ŽP a adaptácia, zmena klímy
- pracovné stretnutie so zástupcami poslaneckých klubov k spusteniu Pilotného ročníka PR Trnava 2016 (participatívny rozpočet)

21. 10. 2015

- pracovné stretnutie -  spol. AUREX (koncepcia parkovania)
- pracovné stretnutie - p. Petro
- pracovné stretnutie so zamestnancami MsÚ
- pracovné stretnutie - VZN o dotáciach - Charita
- zasadnutie Komisie ŽP
- pracovná cesta - Vígľaš - 20. výročie vzniku firmy STEFFE

22. 10. 2015

- slávnosť konaná pri príležitosti  380. výročia  založenia starobylej Trnavskej univerzity
- zasadnutie Stavebnej komisie, územného plánovania a kultúrnych pamiatok
- pracovné stretnutie so zamestnancami MsÚ
- Deň boja proti chudobe - pred budovou Charity na Hlavnej ulici

23. 10. 2015

- pracovná cesta do Břeclavy - pracovné stretnutie so starostom
- 2. ročník Noci šampiónov v MŠH

26. 10. 2015

- porada vedenia
- pracovné stretnutie so zamestnancami MsÚ
- pracovné stretnutie - p. Kurth
- pracovné stretnutie - p. Ružička
- pracovné stretnutie - redaktor "Denník N"

27. 10. 2015

- pracovná porada s vedúcimi MsÚ Trnava
- pracovné stretnutie so zamestnancami MsÚ

28. 10. 2015

- pracovné stretnutie - p. Hadzima
- pracovné stretnutie - p. Gubrický
- pracovné stretnutie so zamestnancami MsÚ
- pracovné stretnutie - p. Hornáček (Poľovnícke združenie Trnava)
- pracovné stretnutie - p. Meszároš
- pracovné stretnutie -p. Mišík
- pracovné stretnutie - p. Beukem, p. Galková

29. 10. 2015

- pracovné stretnutie so zamestnancami

NOVEMBER

2. 11. 2015

- pracovnés stretnutie starostov obcí
- pracovné stretnutie so zamestnancami MsÚ Trnava
- pracovné stretnutie - p. Brestovanský
- pracovné stretnutie - Študentský parlament
- pracovné stretnutie so zástupcom Združenia automobilového priemyslu - p. Holeček

3. 11. 2015

- pracovná cesta do Bratislavy - Slovenská správa ciest - pracovné rokovanie
- pracovné stretnutie so zástupcom Zlievarne Trnava - p. Královič
- zasadnutie Mestskej rady mesta Trnava
- pracovné stretnutie k participatívnemu rozpočtu

4. 11. 2015

- pracovná cesta do Bratislavy - seminár na tému "Voda v meste"

5. 11. 2015

- pracovná cesta do Piešťan - TAVOS
- 2. zasadnutie Rady seniorov

6. 11. 2015

- pracovné stretnutie so zamestnancami MsÚ Trnava
- pracovné stretnutie - p. Moravčíik
- Valné zhromaždenie spoločnosti Trnavatel

9. 11. 2015

- pracovné stretnutie - p. Chlpatý
- pracovné stretnutie - p. Slaninková
- pracovné stretnutie - p. Diovčoš
- pracovné stretnutie - p. Kovalčík
- pracovné stretnutie - p. Hrnčiarik
- pracovná cesta do Piešťan - Predstavenstvo TAVOS

10. 11. 2015

- pracovné stretnutie ohľadom Slávie
- pracovné stretnutie s vedúcimi MsÚ Trnava
- zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Trnava

11. 11. 2015

- tlačová beseda po Mestskom zastupiteľstve mesta Trnava
- 2. workshop PH SR
- pracovné stretnutie so zamestnancami MsÚ Trnava
- pracovné stretnutie - p. Kollár
- pracovné stretnutie - p. Benko
- pracovné stretnutie - p. Čavojský
- Komisia mládeže a športu MZ

12. 11. 2015

- pracovné stretnutie - p. Očenáš (SSS)
- pracovné stretnutie "Ozelenenie a tienenie - lávka na Starohájskej ul."
- pracovné rokovanie "Koncepcia umiestňovania a povoľovania reklamných stavieb"
- pracovné stretnutie so zamestnancami MsÚ Trnava
- pracovné stretnutie k rozpočtu s predsedami poslaneckých klubov

13. 11. 2015

- pracovné stretnutie - p. Siska
- pracovné stretnutie so správcami zelene
- pracovné stretnutie so zamestnancami MsÚ Trnava
- pracovné stretnutie k rozpočtu s predsedami poslaneckých klubov

16. 11. 2015

- pracovné stretnutie - p. Heldová
- pracovné stretnutie so zamestnancami MsÚ Trnava
- pracovné stretnutie - p. Krajčovič
- pracovné stretnutie - p. Šimončičová

18. 11. 2015

- pracovné stretnutie so zástupcami spoločnosti PSA Peugeot Citroen
- prijatie rektorov VŠ a zástupcov študentského parlamentu a tlačová beseda

19. 11. 2015

- pracovné stretnutie - p. Krištofík
- pracovné stretnutie - Prezentácia archeologickej lokality - karner
- pracovné stretnutie so zamestnancami MsÚ
- pracovné stretnutie - p. Očenáš (SSS)
- pracovná cesta do Bratislavy - Nové Mesto

20. 11. 2015

- pracovné stretnutie so zamestnancami MsÚ Trnava
- pracovné stretnutie - p. Krajčovič (TT-KOMFORT)
- pracovné stretnutie - p. Očenáš (SSS)

23. 11. 2015

- pracovné stretnutie so zamestnacami MsÚ Trnava
- pracovné stretnutie so zástupcami Prima Banky
- pracovné stretnutie - p. Kňažík
- pracovné stretnutie - p. Nebylová
- pracovné stretnutie - p. Očenáš
- pracovné stretnutie predsedov VMČ
- stretnutie pracovnej skupiny "Osoby v ťažkých životných situáciách"
- stretnutie pracovnej skupiny "Osoby so zdravotným postihnutím"

24. 11. 2015

- pracovné stretnutie vedúcich MsÚ Trnava
- Rada ZMO Jaslovské Bohunice v Trnave
- pracovné stretnutie - p. Princová, Mestská športová hala
- Riadiaci výbor Zdravé mesto a komisia sociálno zdravotná
- stretnutie pracovnej skupiny "Seniori"

25. 11. 2015

- pracovné stretnutie - p. Benedikovičová
- pracovné stretnutie - rektor Univerzity sv. Cyrila a Metoda
- pracovné stretnutie - Rada partnerstva TTSK
- Valné zhromaždenie Študentského parlamentu
- pracovné stretnutie - p. Šmid (Trnavská univerzita)
- vyhodnotenie súťaže "O najkrajšiu kvetinovú výzdobu balkóna, upravenú predzahrádku a najkrajšiu vertikálnu zeleň"
- zasadnutie Komisie kultúry
- stretnutie pracovnej skupiny "Marginalizovaná komunita"

26. 11. 2015

- pracovné stretnutie so zamestnancami mesta Trnava
- pracovné stretnutie - p. Talafa
- pracovné stretnutie - Ento
- pracovná skupina "Bytová problematika"
- pracovná skupina "Deti, mládež, rodina"
- pracovná cesta do Bratislavy - Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
                                                   - Diskusné štúdio Bratislava

27. 11. 2015

- pracovná cesta do Českej republiky - pracovné stretnutie .A.S.A. Trnava
- otvorenie Vianočných trhov

30. 11. 2015

- porada vedenia
- pracovné stretnutie - p. Kormanák
- pracovné stretnutie  - p. Šilharová
- pracovné stretnutie - p. Vavruška
- pracovné stretnutie - p. Pejkovič


DECEMBER

1. 12. 2015

- Dozorná rada spoločnosti TT-KOMFORT
- pracovné stretnutie so zamestnancami MsÚ Trnava
- pracovné stretnutie  - Slovenský pozemkový fond Trnava
- prijatie J.E. p. J. Liam Wasley, chargé d´Affaires , Americké veľvyslanectvo v Bratislave
- pracovné stretnutie k Participatívnemu rozpočtu Trnava
- pracovná cesta do Nitry - Združenie primátorov K8

2. 12. 2015

- pracovná cesta do Nitry - Združenie primátorov K8

3. 12. 2015

- pracovné stretnutie - arch. Gero
- pracovné stretnutie so zamestnancami
- prednáška na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave
- pracovné stretnutie - p. Spál
- pracovné stretnutie - p. Porkert

4. 12. 2015

- Deň otvorených dverí na SOŠ GoSK v Trnave
- Slávnostné otvorenie CAMPUSU Bottova a Univerzitného vedeckého parku CAMBO, ul. J. Bottu
- ZŠ Gorkého - návšteva ministra školstva SR
- návšteva jubilanta - p. Lukoviča
- vianočný večierok o.z. Iskierka

7. 12. 2015

- pracovné stretnutie - p. Gubrická, prednostka Okresného úradu
- výberové konania - vedúci Odboru sociálneho MsÚ Trnava
- pracovné stretnutie - p. Čálik
- pracovné stretnutie - p. Matiašovič
- pracovné stretnutie - p. Vysocký, prorektor UCM
- pracovné stretnutie - tenisové kluby
- zasadnutie finančnej komisie
- zasadnutie bytovej komisie
- pracovná cesta do Bratislavy - odovzdávanie ocenení "Samospráva a Slovensko bez bariér"

8. 12. 2015

- pracovné stretnutie - p. Kalapoš
- pracovné stretnutie vedúcich MsÚ
- Valné zhromaždenie spoločnosti TT-KOMFORT s.r.o.
- zasadnutie Mestskej rady

9. 12. 2015

- pracovné stretnutie  - "ZŠ s MŠ Spartakovská, zateplenie objektu MŠ, vrátane rekonštrukcie striech, PD"
- pracovná cesta do Piešťan - zasadnutie Predstavenstva TAVOS, a.s.
- pracovná cesta do Leopoldova - pracovné stretnutie - p. Kavuliaková
- pracovné stretnutie so zamestnancami MsÚ Trnava
- pracovné stretnutie - spoločnosť BILLA Bratislava
- pracovná cesta do Bratislavy - VŠ elektrotechnická, pracovné stretnutie
- vianočný večierok spoločnosti TT-KOMFORT

10. 12. 2015

- pracovné stretnutie so zamestnancami MsÚ Trnava
- prijatie zahraničnej delegácie
- slávnostné odhalenie pamätnej tabule - August Stummer

11. 12. 2015

- pracovné stretnutie - p. Kučík
- pracovné stretnutie - p. Popová
- pracovné stretnutie - p. Galbová
- pracovné stretnutie - p. Štepáneková
- pracovné stretnutie - p. Brestovanský
- pracovné stretnutie so zamestnancami MsÚ Trnava
- pracovná cesta do Leopoldova - p. Kavuliaková

14. 12. 2015

- slávnostné otvorenie EkoTop Film
- pracovné stretnutie - stretnutie - p. Granecová
- pracovné stretnutie - p. Ostríž
- pracovné stretnutie - p. Drgonová
- pracovné stretnutie - p. Vendel
- pracovné stretnutie - p. Otčenáš
- pracovné stretnutie so zamestnancami MsÚ Trnava

15. 12. 2015

- porada vedúcich zamestnancov MsÚ Trnava
- pracovné stretnutie so zamestnancami MsÚ Trnava
- zasadnutie Mestského zastupiteľstva

16. 12. 2015

- tlačová beseda po Mestskom zastupiteľstve
- pracovná cesta do Piešťan - zasadnutie Dozornej rady TAVOS a.s.
- pracovná cesta do Bratislavy
- prijatie Darcovia krvi
 

17. 12. 2015

- pracovné stretnutie - p. Šimanský
- pracovné stretnutie - p. Kuševová
- pracovné stretnutie - p. Prekopová
- pracovné stretnutie - p. Antal
- pracovné stretnutie - revitalizácia povodia "Dolná Parná"
- pracovné stretnutie -p. Štepáneková
- vianočný primátorský punč - Trojičné námestie

18. 12. 2015

- pracovné stretnutie - p. Vadovič
- pracovné stretnutie - p. Cicmanová
- pracovné stretnutie - p. Greguš
- pracovné stretnutie - so zástupcom spločnosti Divus Game,
- pracovné stretnutie so zamestnancami MsÚ Trnava
- vianočný primátorský punč - Trojičné námestie

21. 12. 2015

- Gremiálna porada
- pracovné stretnutie so zamestnancami MsÚ Trnava
-  vianočný večierok so zamestnancami MsÚ Trnava
- vianočný primátorský punč - Trojičné námestie
- odovzdanie betlehemského svetla

22. 12. 2015

- 2. kolo výberového konania OS
- Zariadenie pre seniorov - návšteva
- pracovné stretnutie so zamestnancami MsÚ Trnava
- pracovné stretnutie - p. Horváth
- pracovné stretnutie - p. Uhlík
- pracovné stretnutie sozástupcom spoločnosti Arriva Trnava a.s. -p. Nemec
- odovzdanie dobrovoľného výťažku z vianočného primátorského punču
- diskusné štúdiu Mestská televízia Trnava
 

23. 12. 2015

- štedrá večera pre osamelých ľudí a ľudí bez domova - v dome KJS
- pracovné stretnutie so zamestnancami MsÚ Trnava

28. 12. 2015

- pracovné stretnutie so zamestnancami MsÚ Trnava

29. 12. 2015

- pracovné stretnutie so zamestnancami MsÚ Trnava

30. 12. 2015

- pracovné stretnutie so zamestnancami MsÚ Trnava